natália augustínová

Začínala som ako výtvarníčka, ale vďaka FMK som získala marketingový pohľad, hovorí grafička Natália

Z bratislavskej PR agentúry Divino rozbehla freelance kariéru, popri ktorej tvorí grafické vizualizácie pre známe projekty. Šikovná grafička Natália Augustínová robí grafiku pre rôzne podujatia z dielne FMK.

Natália ma rôzne záľuby. Medzi ne patrí fotenie na film alebo kreslenie – či už digitálnou technikou, alebo tou „obyčajnou“ za pomoci štetca, farieb a ceruzky. Vyštudovala marketingovú komunikáciu na UCM v Trnave, kde v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka. Popri škole stíha stále veľa externých projektov s firmami.

Taktiež spolupracuje s Kariérnym centrom FMK, kde pôsobí ako grafička. Jej digitálne kresby skrášľovali aj podujatie KEMP, event pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záľubu v grafike, copywritingu, ale aj myseľ plnú nápadov na novú kampaň. Natáliina tvorba a skice robili radosť súťažiacim po celý čas eventu. 

Začneme jednoduchou otázkou. Rastrová grafika alebo vektorová?

Som fanúšik vektorovej grafiky. Veľmi rada pracujem na malých a často skôr skrytých detailoch vo vizuáloch. Vďaka vektorovej grafike tak stále môžem dosiahnuť dobrú kvalitu.

kemp

Natália sa snažila ukázať, akým problémom môže v divočine čeliť grafik, copywriter alebo content creator. Zdroj: Natália Augustínová

Ako sa začala vaša grafická kariéra? Ktorý bol ten zlomový bod, kedy grafický dizajn už nebol len hobby?

Pôvodne som sa venovala tradičným technikám, ako bola maľba a kresba. Na FMK UCM som začala zväčša stáť za vizuálnou stránkou rôznych zadaní, projektov, prezentácií a stále častejšie som trávila hodiny za grafickými programami. Po ukončení bakalárskeho štúdia som začala stážovať v PR agentúre DIVINO. Tam som začala pôsobiť ako grafik a bola som zodpovedná za  rôzne grafické výstupy do online, ale aj offline priestoru. Pracovala som pre klientov ako Hubert, Dr. Oetker, Nadácia Volkswagen, CinemaCity a mnoho iných. Hobby išlo do úzadia a už z toho bola práca. 

Ako vznikla spolupráca s KEMP-om? 

V Kabinete marketingu som začala pôsobiť ako grafický dizajnér, pričom som sa mala podieľať na grafických výstupoch. Práve prvé zadanie, ktoré som dostala, bol KEMP. Bolo to ešte v čase pred pandémiou – v zimnom semestri akademického roku 2019/2020. Pripravovali sme túto súťaž na tradičné „offline“ podmienky. V tomto akademickom roku sme sa po prestávke k tomuto projektu vrátili a začali ho pripravovať už v online verzii. 

Celá príprava súťaže bola postavená na tíme ľudí. Pravidelne sme sa stretávali a spoločne posúvali celý projekt k cieľu. Každý člen tímu mal na starosti určitú oblasť tohto projektu. 

Samotný názov KEMP prináša určité asociácie spojené s kempovaním, turistikou, prírodou. Tým, že ide o marketingovú súťaž, rozhodla som sa prepojiť život marketéra s prežitím v divočine. Snažila som sa ukázať, akým problémom môže v divočine čeliť grafik, copywriter alebo content creator. Prvé ilustrácie boli  také „odrazové“ a postupne sa myšlienka rozvíjala do celej vizuálnej identity. Neskôr som dostávala návrhy textov do postov na sociálne siete aj s určitou predstavou o grafike, ktorú sme spolu v tíme upravovali a následne som tvorila vizuál. 

natália augustínová

Samotný názov KEMP prináša určité asociácie spojené s kempovaním, turistikou, prírodou. Zdroj: Natália Augustínová

Čím vám štúdium na FMK pomohlo dostať sa k vysnívanej práci?

Začínala som najskôr ako výtvarníčka, ale vďaka FMK som získala marketingový pohľad, na ktorom som neskôr v praxi stavala. V praxi je nutné uvažovať hlavne nad praktickými aspektmi, ako je zadanie od klienta, celková stratégia, cieľová skupina, technické špecifikácie, firemný dizajn, financie na tlač a podobne.

Prečo ste využili v ilustráciách iba 3 oporné farby? Čo majú znamenať dané farby (oranžová, fialová a zelená)?

KEMP vznikol ako projekt Kabinetu marketingu v rámci FMK. Dynamika a energia je neustále prítomná na našej fakulte a aj celkovo v oblasti marketingovej komunikácie. Túto dynamiku som sa snažila dostať aj do vizuálnej identity KEMP-u. Vyberala som farby, ktoré boli výrazné a mali pomáhať rozvíjať túto myšlienku. 

kemp

Natália pri vizuálnej identitu KEMP-u zvolila dynamické a energické farby. Zdroj: Natália Augustínová

Čím vás oslovil daný event?

Jedným eventom sa podporilo nadväzovanie vzťahov, vystúpenie z komfortnej zóny a zároveň získavanie praktických poznatkov. Je skvelé, že tento event presahoval aj pomyselné brány našej univerzity.

Autor: Ondrej Zvara