oliver jakubík

Zistite, ako si vytvoriť kvalitný profil na LinkedIn

Nestihli ste včerajší webinár s Oliverom Jakubíkom o možnostiach využitia sociálnej siete LinkedIn? Pozrite si ho z nášho archívu a využite aj vy potenciál vytvorenia profesionálnej siete kontaktov.

Oliver Jakubík je konzultant v oblasti osobného rozvoja a rozvoja značky zamestnávateľa a spíker Kariérneho centra FMK. V krátkom rozhovore nám priblížil, čo sa z jeho webináru môžete naučiť.

Ahoj Oliver, hneď takto na úvod by sme sa radi spýtali, prečo si si zvolil práve takúto tému na webinár?

Ahojte, ja som si ju nezvolil, bola mi daná organizátormi (smiech). V každom prípade však bola zvolená správne, nakoľko sa venujem práve téme budovania a rozvoja osobnej značky na sieti LinkedIn.

Prečo práve LinkedIn? Je táto sociálna sieť niečím výnimočná, prípadne dáva ti iné, možno lepšie možnosti ako ostatné sociálne siete?

Som presvedčený, že LinkedIn je ideálnou sociálnou sieťou pre každého, kto možno nemá potrebu zdieľať svoje glitter-filter-selfies príspevky, ale chce tvoriť a prijímať hodnotnejší, viac odborne, profesionálne či biznisovo ladený obsah, spoznať a spojiť sa so zaujímavými ľuďmi a cielene pracovať na zvyšovaní poznateľnosti a tiež pozitívnej reputácie svojej osobnej značky.

To si nám rovno odpovedal aj na ďalšiu otázku, ktorú sme chceli položiť. Tak teda v čom vidíš hlavný potenciál tejto sociálnej siete, respektíve aký potenciál prináša vytvorenie profilu napríklad našim študentom?

Potenciál LinkedIn-u vychádza z jeho podstaty a poslania – spájať profesionálov z najrôznejších oblastí a pomáhať im v ich napredovaní. Ak hovoríme o študentoch, v zásade ich môžeme asi rozdeliť (z pohľadu záujmov a budúcnosti) na dve hlavné skupiny – tých, ktorí majú záujem o kariérny rast a tých, ktorí uvažujú nad dráhou freelancera/podnikateľa.

V oboch prípadoch je LinkedIn relevantným miestom, v rámci ktorého si vie študentka/študent postupne budovať viditeľnosť a reputáciu svojej osobnej značky a vytvárať spojenia buď s potenciálnymi zamestnávateľmi, alebo s budúcimi klientmi a obchodnými partnermi. Samozrejme, možností je viac a o nich, ako aj o tom, ako tieto ciele naplniť, sme sa rozprávali práve v rámci nášho webináru počas FMK Day.