Absolvent marketingu Maroš: Študenti by mali skúšať vlastné projekty, aby zažili pocit zodpovednosti, ale aj fail

Maroš Hamorský je absolventom marketingovej komunikácie. Už počas školy mal kontakt s praxou, a dokonca organizoval súťaž v online marketingu. Mimoriadne úspešný bývalý študent porozprával aj o tom, prečo treba mať vlastné projekty

Študenti marketingu si môžu zapísať nový praktický predmet

Kabinet marketingu bude zameraný na praktické zručnosti študentov a na ich rozvoj. Predmet sa bude otvárať v akademickom roku 2019/2020. Poslaním kabinetu marketingu je rozvíjať praktické zručnosti študentov v oblasti marketingu a vzdelávať ich nad rámec vyučovacieho procesu. Študenti budú v rámci kabinetu rozvíjať viaceré oblasti, ktorým sa môžu venovať ako napríklad: Kurz online marketingu Grafika … Viac →

Oznam pre študentov 2. roka externého magisterského štúdia

Študentom 2. roka externého magisterského štúdia v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia oznamujeme, že do 5. apríla 2019 je potrebné odovzdať zadanie diplomovej práce. Postup pri odovzdávaní zadania diplomovej práce: Zadanie si študent vytlačí z AIS v 2 exemplároch a to nasledovne: prihlási sa do AIS, v pravom hornom rohu sa kliknutím na šípku alebo … Viac →