tedi

Štúdium digitálnych hier je makačka, vďaka ktorej budeš mať raz super prácu

Digitálne hry už dávno nie sú len záležitsťou hŕstky nadšencov, ale poriadnym biznisom. Preto je dobré, že aj na Slovensku vznikajú iniciatívy, ktoré sa snažia videohry začleniť do vzdelávania. Miestom, kde sa rozvíjajú herné štúdiá, je aj teória digitálnych hier na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. Prihlásiť sa na štúdium je možné až do 31. augusta.

Študijný program teória digitálnych hier vznikol s cieľom zaplniť dieru na trhu a ponúknuť ľuďom nové možnosti. „Dlhodobo sme vnímali, že na Slovensku a v strednej Európe chýba niečo ako ,digital humanities‘ – odbor, ktorý sa nachádza niekde medzi technológiami, umením a humanitnými vedami. Nakoniec sme z neho vybrali najnovšie digitálne médium, ktorým sú hry. Vychádzame z humanitného smeru a pridávame k tomu niečo, čo sa bežne robí a študuje skôr na umeleckých či technických školách,“ vysvetľuje pedagóg Michal Kabát, ktorý stál pri zrode tohto študijného programu. Digitálne hry v Trnave sú pritom pionierom vo vysokoškolskom vzdelávaní v oblasti videohier.

tedi

Nevieme, čo bude náš študent po škole robiť, ale vieme, že bude pripravený, hovorí M. Kabát.

Teória aj prax

Ak niekto nevie, čo sa dá naučiť štúdiom digitálnych hier, tak mu to radi vysvetlíme. Je toho naozaj dosť a štúdium môžeme rozdeliť na viacero podstatných častí. Keďže FMK UCM nie je ani technická, ani umelecká škola, ale má humanitné zameranie, štúdium je zamerané čo najširšie. „V prvom rade sa zaoberáme samotnou teóriou a riešime minulosť a budúcnosť hier. Študenti sa u nás môžu naučiť niečo z vývoja hier už od praveku a nazeráme aj do súčasnosti a budúcnosti. Riešime, ako vyzerá herný svet a herný biznis, kam sa posúva, aké sú v ňom aktuálne problémy a ako to bude asi vyzerať o 5, 10 či 20 rokov,“ vysvetľuje Kabát. 

Nechceme produkovať úzko špecializovaných ľudí pre odvetvie, ktoré sa rýchlo mení a vyvíja.

Po teoretickej časti prichádza aj praktická. Študenti dostanú náhľad do herného vývoja, čo znamená, že si vedia vyskúšať niečo z grafiky, z kódovania, z tvorby zvukov a hudby a rovnako získajú poznatky aj o hernom dizajne. Na teórii digitálnych hier momentálne začínajú rozvíjať aj ďalšie oblasti dôležité pre vývoj digitálnych hier, akými sú komunikácia, tímový manažment a celý vývoj produktu.

game jam

Pri herných jamoch ide o špecifickú formu vývoja digitálnej hry v časovom strese, kedy sú vývojárske tímy limitované časom, napríklad 48 hodinami. Často je taktiež na tvorbu hry stanovená aj téma.

„Každý projekt totiž potrebuje okrem grafika, kódera a dobrého nápadu aj niekoho, kto zabezpečí jeho celú realizáciu. V dnešnom svete je dobré byť flexibilný, a aj preto sa študentov snažíme naučiť niečo zo všetkého. A keď sa chcú študenti počas štúdia zamerať na jednu oblasť viac, je to len na nich. Nechceme však produkovať úzko špecializovaných ľudí pre odvetvie, ktoré sa rýchlo mení a vyvíja,” opisuje Kabát, ktorý vedie predmet praktikum herného vývoja. Ide o predmet, ktorý je organizovaný formou herných jamov.

Práve tie výborne overia všetky praktické znalosti. Študenti sú, v rámci predmetu, počas víkendu rozdelení do tímov a v nich potom vytvárajú vlastné hry. Ich úlohou je za určitý čas a s prepojením skillov jednotlivých ľudí vytvoriť hru na určenú tému. Takto si nielen precvičia svoj craft, ale získajú potrebné komunikačné a teamworkové schopnosti, bez ktorých sa v hernom biznise nedá dlhodobo fungovať. 

teória digitálnych hier

Michal Kabát vysvetľuje, že sa nesnažia ukázať študentom, čo majú robiť, ale tým, že si vyskúšajú všetko, tak sami prídu na to, čo ich najviac baví a napĺňa.

Okrem tvorby hier sa na škole intenzívne venujú aj biznisu okolo ich hrania. Dôvodom je fakt, že v poslednom čase stúpa aj popularita sledovania hier. Veľký boom zažívajú elektronický šport, streameri, komentátori. „Ide o našu doménu, nakoľko vychádzame z povahy masmediálneho a marketingového zamerania fakulty,” hovorí Kabát. Práve preto už dva roky na teórii digitálnych hier vyučujú predmety elektronický šport a komentovanie a streamovanie. Všetky tieto oblasti len podčiarkujú širokú škálu zamerania a využitia tohto programu aj v praxi.

Stále je čo robiť

Čo sa týka rôznych mimoškolských aktivít či možností, tak odbor ponúka veľmi širokú škálu digitálneho “vyžitia sa” aj v rámci vyučovania a rovnako aj po ňom. Študenti sa môžu zapojiť aj do rôznych voľnočasových aktivít, ako je napríklad organizovanie herného festivalu UniCon, ktorý má za sebou už svoj šiesty ročník.

 

Ten pre koronu prebiehal online v podobe veľkej digitálnej hry so živými postavami a príbehom. „Popritom naši študenti založili celoštátnu vysokoškolskú e-športovú ligu UniCup, ktorá sa veľmi rýchlo stala populárnou na väčšine univerzít. Hrá sa pravidelne počas celého semestra a končí sa veľkým offline finále. Samozrejme, úspešní sú aj naši reprezentanti z tímu TEDI Bears. Študenti taktiež tvoria hry pod hlavičkou vývojárskeho štúdia TEDI GAMES. Spomínal som už aj herné jamy, no a dvakrát do roka organizujeme takéto podujatie aj pre verejnosť. Volá sa Trnava Game Jam a je otvorené pre verejnosť. Veľa rôznych aktivít a príležitostí si niečo vyskúšať ponúka tiež priestor Sutterénu našej fakulty, kde sa stretávajú aktívnejší študenti.” Príležitostí je u nás naozaj veľa. Stačí prísť, presvedčiť sa o tom na vlastné oči a zapojiť sa do aktivít, ktoré si doteraz robil aj tak vo svojom voľnom čase.

 

A čo po škole?

Na teórii digitálnych hier sa zameriavajú predovšetkým na všestrannosť. Ak ťa niečo zaujme, tak snaha a práca je už na tebe. „Nesnažíme sa ukázať študentom, čo majú robiť, ale tým, že si vyskúšajú všetko, tak sami prídu na to, čo ich baví a napĺňa najviac, alebo dostatočne skoro a bez veľkých následkov zistia, čo im nejde,” pekne zhodnotil Michal, ktorý hrám a ich rôznym podobám zasvätil celý svoj doterajší život. Uplatnenie absolventov môže byť práve v odvetviach, ktoré sú kombináciou našich odborov. Čiže niečo na rozhraní hier, médií a marketingu, ale, samozrejme, platí, že šíkovní ľudia si poradia kdekoľvek. 

Šance uplatniť sa priamo v odbore aj u nás výrazne rastú z roka na rok.

„Dobrým znakom je, že vo veľa digitálnych firmách sa už nachádza mnoho našich absolventov alebo dokonca tie firmy zakladajú. Takto sa potom začína vytvárať sieť kontaktov, a keď sa študent snaží, určite mu vieme ponúknuť stáž v nejakej firme, kde si ho pravdepodobne potom aj nechajú. Dopyt po šikovných ľuďoch je tu neustále. Tieto dvere sa ešte viac otvorili počas momentálneho obdobia pandémie koronavírusu, keď firmy berú veľa stážistov online a človek si môže vyskúšať aj prácu vo veľkej zahraničnej firme. Šance uplatniť sa priamo v odbore aj u nás výrazne rastú z roka na rok.” A možno v jednej z veľkých svetových firiem čakajú práve na teba. Ak si vieš sám seba predstaviť v hernom biznise, neváhaj, prihlásiť sa môžeš až do konca augusta.

teória digitálnych hier

Michal Kabát sa zameriava na digitálne médiá a spôsoby, ktorými presahujú tie tradičné, predovšetkým v zmysle interaktivity a nelineárnosti. Vo výskume sa počas štúdia venoval predovšetkým aktuálnym trendom v oblasti online videa, streamingu a jeho monetizácie. V súčasnosti sa venuje oblasti digitálnych hier, virtuálnej reality, elektronického športu a lokálnej histórii herného zážitku.

Ak predsa len stále hľadáš nejaký dôvod, ktorý by ťa presvedčil, tak treba povedať, že hry sú určite rozrastajúci biznis, v ktorom sa už teraz točí veľa peňazí. Študentom sľubujú lepšiu budúcnosť a mnoho príležitostí. „Nevieme nikomu garantovať, že k nám príde a o päť rokov dostane super zábavnú a dobre platenú robotu. Určite sa však študenti naučia a spoznajú niečo, čo im v budúcnosti výrazne pomôže. Dokážeme ponúknuť práve presah a flexibilitu v rôznych oblastiach hier alebo aj mimo nich. Nevieme, čo bude náš študent po škole robiť, ale vieme, že bude pripravený,” uzatvára Kabát.

Ak máš záujem študovať digitálne hry, všetky informácie o prijímačkách nájdeš tu. Na externú formu štúdia sa môžeš prihlásiť až do konca augusta.