fmk počas covidu

FMK bude vyučovanie realizovať formou protokolu OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)

Už čoskoro nás čaká nový akademický rok 2021/2022. Aktuálne vám prinášame základné informácie o tom, ako bude prebiehať výučba na našej fakulte.

Tesne pred oficiálnym začiatkom akademického roka zverejníme aj podrobnejšie informácie v kontexte fungovania vzdelávania a jednotlivých scenárov v rámci pandémie COVID-19. Cieľom FMK UCM v Trnave je mať čo možno najviac výučby prezenčnou metódou. V záujme dosiahnutia tohto cieľa vás prosíme, aby ste zvážili možnosť dať sa zaočkovať.

fmk covid automat 02

Aké obmedzenia budú platiť v súvislosti s COVID-19?

V záujme udržať prezenčnú výučbu čo najdlhšie sa FMK UCM v Trnave rozhodla realizovať vyučovanie formou odporúčaného protokolu OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu). To v praxi znamená, že apelujeme na všetkých, ktorí sa ešte nezaočkovali, aby sa dali zaočkovať čím skôr. V opačnom prípade bude potrebné sa pravidelne testovať.

Okrem toho bude aj naďalej platiť, že v interiéroch budovy budeme mať neustále prekryté horné dýchacie cesty, pravidelne vetrať a dezinfikovať. Ide nám v prvom rade o zdravie všetkých študentov a zamestnancov.

Začíname prezenčne podľa harmonogramu

Nový akademický rok sa podľa harmonogramu začína 20. septembra 2021. V tento deň prídu do školy všetci prváci Bc. ročníka (denné štúdium). Budeme pre nich organizovať „Welcome Day“. Pedagógovia budú mať stretnutie akademickej obce. Pre externých študentov prvého ročníka Bc. štúdia zorganizujeme informačné stretnutie v sobotu.

Ostatní študenti začínajú o deň neskôr, resp. podľa rozvrhu. Výučba bude prebiehať podľa platného COVID automatu. Za predpokladu, že Trnava bude v rámci štátneho COVID automatu v zelenej alebo oranžovej fáze, budú sa prezenčne vyučovať všetky predmety. V prípade zhoršenia pandemickej situácie, v I. a II. stupni ohrozenia, prejdú prednášky do online prostredia.  Semináre, cvičenia, hodiny s malým počtom študentov, ostanú podľa nášho FMK COVID AUTOMATU prezenčne. Podľa miery očkovanosti v Trnave by už okres nemal dosiahnuť III. (čierny) stupeň ohrozenia, mohli by sme tak prezenčné vyučovanie spomínaných malých predmetov ponechať po celý semester.

Celý semester budeme organizovať podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva.

Na akej platforme budeme fungovať tento rok ONLINE?

V prípade, keď si to vyžiada situácia, sa niektoré predmety presunú do online prostredia. Pozor, tento rok prechádzame na platformu „Microsoft Teams“, preto vám už teraz odporúčame ju nainštalovať. Viac informácii, ako budeme na tejto platforme fungovať, vám prinesieme čoskoro.

Kedy bude rozvrh?

Musíme plánovať aj prípadný presun veľkých prednášok do online prostredia, s rozvrhom to nebude také jednoduché. Predpokladáme však, že minimálne týždeň pred začiatkom akademického roka bude rozvrh hotový a zverejnený.

Na záver treba pripomenúť, že je snahou každého z nás, aby celý akademický rok prebiehal bez komplikácií. Samozrejme, situácia sa dynamicky vyvíja, preto je potrebné na ňu niekedy reagovať veľmi operatívne. Pre všetky aktuálne informácie odporúčame sledovať naše sociálne siete a web fakulty. O fungovaní výučby na FMK UCM v Trnave vás postupne budeme informovať aj detailnejšie.