Všetky dôležité informácie, ktoré menia priebeh akademického roka v dôsledku pandémie

Aktualizované oznamy ovplyvňujúce výučbu v dôsledku pandémie nájdete pokope tu.

Dôležité:

2020/2021

2019/2020

FMK bude vyučovanie realizovať formou protokolu OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)

Študenti navštevujú online prednášky, konferencie, ale aj jogu. Akademický život sa presunul do online prostredia

Viac ako polovica študentov považuje online výučbu za plnohodnotnú náhradu klasických prednášok