Najčastejšie otázky, ktoré sa študenti pýtajú v súvislosti s vyučovaním počas pandémie

Čo ak budem chorý/á alebo mám podozrenie? Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, nie sú sankcionovaní za neprítomnosť na prednáške, seminári, cvičení, ak predmetnú prednášku, seminár, cvičenie nie je možné absolvovať dištančne a zdravotný stav im dištančnú účasť umožňuje. Študent s podozrením na ochorenie je vylúčený z prezenčnej výučby (bezodkladne opustí univerzitu … Viac →

Študenti FMK UCM majú povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie

V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 žiadame študentov o vyplnenie čestného vyhlásenia. Podmienkou vstupu študenta na Akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v akademickom roku 2020/2021 je vyplniť a odovzdať ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA COVID-19. Tlačivo treba na začiatku akademického roka počas prvého semestrálneho týždňa (prváci na bakalárskom stupni štúdia … Viac →

Začiatok AR 2020/2021 bude 21. septembra

Na základe Rozhodnutia rektora č. 2/2020 zo dňa 21. augusta 2020 sa otvorenie akademického roka 2020/2021 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave začne riadne výučbou dňa 21. septembra 2020 podľa schváleného harmonogramu. Rektor UCM zároveň udeľuje – vzhľadom na štátny sviatok 17. novembra 2020 – na deň 16. novembra 2020 rektorské voľno. Počas … Viac →

Uvoľňovanie opatrení v čase COVID-19

V dôsledku aktuálnej situácie sme upravili úradné hodiny jednotlivých súčastí fakulty, ktoré budú prístupné pre študentov i pedagógov. V prípade potreby môžu pedagógovia využiť aj svoje kancelárie, štúdiá, špecializované miestnosti pri rešpektovaní všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov (ruško, rukavice). Upravené úradné hodiny: Knižnica – pondelok, streda, piatok – (9.00 – 12.00 hod.) Sekretariát katedier v … Viac →