Zaočkovaných je už takmer 60 % študentov FMK a viac ako 83 % pedagógov

Nový akademický rok bude výzvou vo viacerých oblastiach, predovšetkým z hľadiska tretej vlny pandémie COVID-19.

Jednou z možností, ako čo najdlhšie zachovať prezenčnú výučbu a súčasne bezpečné podmienky na jej realizáciu, je vysoká miera zaočkovanosti. Podľa prieskumu, ktorý zrealizovala FMK UCM v Trnave na vzorke 1 128 respondentov a 73 pedagógov, je 1. a 2. dávkou (resp. jednodávkovou vakcínou) zaočkovaných už takmer 60 % študentov a viac ako 83 % pedagógov. V najbližších týždňoch zvažuje očkovanie ďalších 8,6 % študentov. Približne 30 % sa očkovať neplánuje.

Prezenčnú výučby by uvítala takmer tretina študentov

Prezenčnú výučbu by v novom akademickom roku uvítalo takmer 30 % študentov, dištančnú takmer 40 % a kombinovanú 36 %. S dištančnou formou výučby bolo počas uplynulého akademického roka spokojných takmer 49 % študentov (4 a 5 hviezdičiek z 5). Priemerné hodnotenie dosiahlo 3,4 hviezdičiek.

zaočkovanosť pedagógov

Graf 3: Akú formu výučby by ste uvítali v novom akademickom roku? Zdroj: FMK UCM

So zhoršujúcou sa situáciu narastá preferencia dištančného vzdelávania

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie by takmer 52 % študentov uvítalo dištančnú formu výučby (online prednášky a semináre z domu), takmer 40 % by uvítalo kombinovanú formu (prednášky dištančnou formou a semináre vrátane praktických predmetov prezenčnou formou s prísnymi protipandemickými opatreniami). Prezenčnú výučbu by zachovalo takmer 14 % študentov.

Dištančnú formu by v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie uvítalo najviac študentov (55,7 %) aj v rámci skúškového obdobia. Kombinovanú formu by preferovalo takmer 30,5 % a prezenčnú 14 %.

Obavy z nákazy sa rôznia

Z dôvodu možného nakazenia koronavírusom v prípade prezenčnej výučby sa o svoje zdravie obáva 39 % študentov. Približne rovnaký počet (37 %) sa o svoje zdravie z dôvodu možného nakazenia koronavírusom neobáva a 21,6 % toto riziko nevie posúdiť.

Za najviac limitujúce protipandemické opatrenia, ktoré znižujú komfort a podmienky pre štúdium, študenti považujú povinné nosenie respirátorov, resp. povinné nosenie rúšok alebo inej formy prekrytia dýchacích ciest.

Ministerstvo odporúča prezenčnú výučbu

Ministerstvo školstva v súvislosti s novým akademickým rokom odporúča, aby bolo štúdium prezenčnou formou umožnené tam, kde to epidemiologická situácia umožňuje. Rovnaký názor zastáva aj Svetová zdravotnícka organizácia.

„Individualita zostáva na vysokých školách, čiže na vysokých školách bude, ako si zorganizujú v rámci mantinelov svoj akademický rok. Spôsob výučby, či bude prezenčne, hybridne alebo dištančne,“ povedal štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis na tlačovej konferencii v pondelok 30. 8. 2021.

Podmienky výučby stanoví FMK COVID automat

Výučba na FMK UCM v Trnave sa bude riadiť celoštátnym COVID automatom a zásadou OTP, ktorá umožňuje zachovať prezenčnú výučbu aj v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie. Podmienky organizácie výučby stanovuje FMK COVID automat.