Máš nápad, ako pomôcť klíme? Zapoj sa do Youth Climate Pact Challenge

Výzva je určená pre mladých ľudí vo veku 15 – 30 rokov žijúcich v členských krajinách EÚ. Umožňuje im pripraviť vlastný projekt zmiernenia dôsledkov klimatickej zmeny.

Youth Climate Pact Challenge

Výzva je súčasťou Európskeho klimatického paktu, ktorý spustila Európska komisia. Zdroj: Youth Climate Pact Challenge

Účastníci majú možnosť vytvoriť vlastnú pracovnú skupinu alebo pridať sa do už existujúcej. Pracovným jazykom je angličtina.

Organizátori povzbudzujú študentov, prípadne angažovaných pedagógov (do 30 rokov) k účasti – či už individuálnej, alebo v rámci samostatnej skupiny s vlastným projektom v jednej z nasledujúcich oblastí:

  • Support for Young Climate Pact Ambassadors;
  • Stepping up individual climate action;
  • Stepping up youth involvement in climate policy;
  • Education for climate action.

Registračný link je k dispozícii tu: https://youth-climate-pact-challenge.b2match.io/ 

Registráciou účastníci získajú prístup na spoločnú online platformu European Climate Pact Community Hub, pomocou ktorej budú svoj projekt rozvíjať. Zmyslom aktivity je prepojiť mladých ľudí medzi sebou a zároveň s relevantnými subjektmi, ktoré im pomôžu nápady realizovať.

Množstvo vytvorených projektov nie je obmedzené, časový rámec iniciatívy je nasledovný:

  • 20/09/2021 –  Registrácia;
  • 30/09/2021 – Vytvorenie vlastnej skupiny alebo zaradenie sa do existujúcej tematickej skupiny, vytvorenie krátkeho prezentačného videa;
  • 11/10/2021 – Prezentácia najlepších projektov viceprezidentovi Európskej komisie, p. Fransovi Timmermansovi.

Príklady už existujúcich nápadov nájdete na tomto odkaze.

Organizátori tiež pripomínajú, že sa budú tešiť, ak sa zo Slovenska do výzvy zapojí čo najviac mladých ľudí.