COVID-19 info

Letný semester 2021/22

Aktualizované 23. 2. 2022:

V dátume od 28. 2. 2022 do 12. 3. 2022 bude prezenčné vyučovanie len pri praktických predmetoch (semináre, cvičenia a malé prednášky) a tých predmetoch, ktoré budú zreteľne označené v rozvrhu číslom miestnosti, kde bude vyučovanie realizované. Väčšie prednášky v tomto čase budú len dištančne – online. Pri predmetoch vyučovaných prezenčne nebude prebiehať hybridná, online výučba.

» Rozvrhy na letný semester (obdobie 28. 2. – 12. 3.) TU. «

V druhej etape, od 14. 3. 2022, bude nasledovať prezenčné vyučovanie v plnom profile a rozsahu podľa platných akreditovaných noriem v programoch, ktoré sú na fakulte vyučované. V praxi to znamená, že vyučovanie bude realizované vo výhradne prezenčnej forme pri prednáškach, seminároch a cvičenia v dennej forme štúdia. Pri externej forme štúdia bude časť štúdia prebiehať dištančne – online (takéto vyučovanie bude označené). 

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od 28. februára 2022 funguje v režime základ, nie je vyžadovaný test ani karanténne opatrenia v prípade pozitivity študenta v skupine či ročníku. Napriek tomu vyzývame na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie hygienických štandardov – dezinfekcia rúk, pravidelné vetranie a pod. Podrobné informácie v tomto článku.


Aktualizované 1. 2. 2022:

Letný semester 2021/2022 bude od 14. februára prvé 2 týždne prebiehať online. Prezenčná výučba sa začne 28. februára seminármi, cvičeniami a menšími prednáškami. Informácie o postupe vyučovania budeme aktualizovať s ohľadom na pandemickú situáciu. 

Na fakultnej webovej stránke budú každý týždeň (najneskôr v piatok) zverejnené informácie o organizácii výučby pre nasledujúci týždeň v závislosti od epidemiologickej situácie a FMK COVID automatu, ktorý je založený na princípe OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19).

» Rozvrhy na letný semester TU. «

Porušenie platných predpisov

Dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali Opatrenie rektora na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v akademickom roku 2021/2022. Porušenie platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo strany študenta sa považuje za disciplinárny priestupok.

Potvrdené ochorenie na COVID-19

Aktualizované 23. 2. 2022: Študent je povinný pri potvrdení ochorenia COVID-19 informovať fakultu prostredníctvom tohto formulára:

POTVRDENÉ OCHORENIE NA COVID-19

Formulár má len informatívny charakter a slúži na monitorovanie epidemiologickej situácie na fakulte počas semestra.

Dokumenty

Kde sa testovať

Testovanie
  • V Jame 15 – Ag test za 5 eur, viac informácií nižšie v obrázku ↓

  • V rámci testovania Ag testami je možné testovať sa za 5 eur pri Fakultnej nemocnici Trnava (železné kontajnery na parkovisku hneď pri ceste). Výsledok je doručovaný iba formou SMS. Rezervovať termín je možné aj elektronicky cez portál www.korona.gov.sk – objednať Ag test, vybrať kraj, odberové miesto – FN Trnava, Dohnányho 2, vyplniť údaje a na záver sa zobrazí tabuľka s dátumami a voľnými termínmi.

Otváracie hodiny MOM:

    • pondelok – piatok v čase 8:00 – 12:30 hod. (posledný odber 12:15 hod.);
    • pondelok – piatok v čase 13:00 – 16:30 hod. (posledný odber 16:15 hod.);
    • sobota – nedeľa v čase 8:00 – 12:00 hod. (posledný odber 11:45 hod.);
    • štátne sviatky – netestuje sa.

V prípade otázok súvisiacich s témou COVID môžete využiť mail fmkcovid(at)ucm.sk.

 
Späť hore ↑