fmk prezenčne

FMK už viac nebude zívať prázdnotou. Od 14. marca bude výučba prebiehať prezenčne

Po dvoch rokoch sa presúvame do offline sveta, nezabudnite prísť do Trnavy.

Zdá sa, že dva roky trvajúce protipandemické opatrenia, pre ktoré bolo potrebné obmedziť fyzický kontakt a presunúť výučbu, skúšky a podujatia na platformy ako Google Meet či MS Teams, sú už za nami. 

Výučba na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave bude od pondelka 14. marca 2022 prebiehať prezenčne. Na webe fakulty sme zverejnili aktualizované rozvrhy aj s miestnosťami, nezabudnite si ich skontrolovať

Všetko offline – aspoň pre denných študentov

Prezenčné vyučovanie bude na FMK prebiehať v plnom profile a rozsahu podľa platných akreditovaných noriem v programoch, ktoré sú na fakulte vyučované. V praxi to znamená, že vyučovanie bude realizované vo výhradne prezenčnej forme pri prednáškach, seminároch a cvičeniach v dennej forme štúdia. Pri externej forme štúdia bude časť štúdia prebiehať dištančne – online (takéto vyučovanie bude označené). 

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave od 28. februára 2022 funguje v režime základ, nie je vyžadovaný test ani karanténne opatrenia v prípade pozitivity študenta v skupine či ročníku. Napriek tomu vyzývame na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie hygienických štandardov – dezinfekcia rúk, pravidelné vetranie a pod. Podrobné informácie v tomto článku. Usmernenie k priebehu organizácie prezenčného vyučovania nájdete na tomto odkaze

Veríme, že sa tešíte aspoň tak ako my.

via GIPHY

 Zdroj titulnej foto: FMK UCM v Trnave/Dominik Mičuda