Rozvrhy

Rozvrhy na LETNÝ semester akademického roka 2021/2022 si môžete stiahnuť z odkazov nižšie. Prípadné kolízie v rozvrhu posielajte na rozvrhy(at)fmk.sk v tvare napríklad 1 Bc MARK Dejiny filmu I. Sledujte dátum zmeny uvedený pri jednotlivých dokumentoch, o najväčších zmenách informujeme nižšie.

Ide o draft a rozvrh sa bude priebežne aktualizovať podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Denné štúdium

Zmeny:
 • 22. 3. 2022 – zmena organizácie výučby (2. Bc. MARK – pondelok)
 • 17. 3. 2022 – zmena dňa výučby predmetu hudba v digitálnych hrách (1. Mgr. TEDI)
 • 14. 3. 2022 – zmena miestnosti pri predmete budovanie značky II. (1. Mgr. MARK, 2. Mgr. MARK) a obsahový marketing a sociálne médiá II. (3. Bc. MARK), zmena miestnosti a organizácie výučby (3. Bc. AMES)
 • 13. 3. 2022 – úprava rozvrhov (1. Bc. TEDI, 1. Mgr. TEDI, 2. Bc. MARK, 3. Bc. KOMU) 
 • 12. 3. 2022 – úprava rozvrhov (3. Bc. MARK, 3. Bc. TEDI, 1. Mgr. TEDI, 1. Mgr. AMES)
 • 11. 3. 2022 – zverejnené nové rozvrhy platné od pondelka 14. marca (prezenčná výučba)
 • 4. 3. 2022 – zmena PC miestností v piatok (1. Bc. TEDI, 2. Bc. TEDI), zmena miestnosti semináru marketingové stratégie II. (2. Bc. MARK), zmena výučby predmetu nové médiá vo vzdelávaní (3. Bc. AMES)
 • 3. 3. 2022 – zmena PC miestností v stredu (1. Bc. TEDI, 2. Bc. MARK, 3. Bc. KOMU), zmena vyučujúceho predmetu systém práce elektronických médií (2. Bc. VZME)
 • 28. 2. 2022 – zmena času a miestnosti pri predmete anglický jazyk II. (1. Bc. KOMU, skupina 05), zmena miestnosti pri viacerých predmetoch z JC03 na JC33 pre prebiehajúcu rekonštrukciu toliet (2. Bc. KOMU, 1. Bc. VZME, 2. Bc. VZME)
 • 28. 2. 2022 – oddnes nabiehame na prezenčnú výučbu, zverejnené sú už len oddnes platné rozvrhy (priečinok s názvom „Rozvrhy – platné od 28. 2. do 13. 3. 2022“)
 • 26. 2. 2022 – zmena organizácie výučby (1. Bc. AMES, 2. Bc. AMES), zmena pri predmete autorské a masmediálne právo (3. Bc. MARK, 1. Mgr. AMES)
 • 25. 2. 2022 – zmena času a spôsobu výučby predmetu digitálny marketing II. (2. Bc. MARK, 2. Bc. KOMU – Aula sa zmenila na ONLINE), zmena miestnosti pri predmete neverbálna komunikácia II. (2. Bc. KOMU), zmena spôsobu výučby predmetu obsahový marketing a sociálne médiá II. (3. Bc. MARK – Aula sa zmenila na ONLINE), pridanie miestnosti k predmetu marketing II. (1. Bc. MARK)
 • 23. 2. 2022 – pridané nové rozvrhy na obdobie od 28. 2. do 13. 3. – priečinok s názvom „Rozvrhy – PREZENČNÁ + ONLINE výučba“ (nechávame k dispozícii aj rozvrhy platné do 27. 2.)
 • 14. 2. 2022 – zmena času výučby predmetov filmová a televízna tvorba pre deti a mládež II. (2. Bc. AMES), anglický jazyk II. a manažment a marketing (1. Bc. AMES)
 • 13. 2. 2022 – úprava rozvrhov (prvé 2 týždne semestra – ONLINE, všetky rozvrhy majú pri názve súboru označenie v3)
 • 1. 2. 2022 – kompletná zmena viacerých rozvrhov (pri názve súboru majú označenie v2, napr. Bc1_KOMU_v2)

Externé štúdium

Zmeny:
 • 17. 3. 2022 – zmena dátumov a časov výučby predmetu mediálna informatika (1. Bc. KOMU)
 • 3. 3. 2022 – zmena formy výučby z online na prezenčnú v JAME v sobotu 5. 3. (1. Bc. KOMU), zmena vyučujúceho predmetu autorské a masmediálne právo (3. Bc. MARK)
 • 23. 2. 2022 – aktualizácia rozvrhu (1. Bc. KOMU)
 • 17. 2. 2022 – úprava rozvrhov (4. Bc. MARK, 1. Mgr. MARK a 2. Mgr. MARK)
 • 16. 2. 2022 – zmena termínu výučby predmetu jazyková kultúra I. (2. Bc. KOMU)
 • 7. 2. 2022 – zmeny v rozvrhoch (1. Mgr. MARK, 2. Mgr. MARK)
 • 2. 2. 2022 – zmena niektorých termínov a miestností v rozvrhoch MARK (pri názve súboru majú označenie v2, napr. bc1_mark_ext_v2)
 • 31. 1. 2022 – oprava niektorých dátumov

Návod a vysvetlivky

Vysvetlivky skratiek:

P – povinný predmet
VP – voliteľný predmet
PVP – povinne voliteľný predmet
(P) – prednáška
(S) – seminár
(C) – cvičenie

Miestnosti AM, BM, štúdiá, sutterén, Malé kino: budova FMK na Skladovej ul.
Miestnosti JA, JB, JC, JD: budova UCM v Jame 3
Miestnosti S: hlavná budova UCM (Nám. J. Herdu)
Miestnosti H: budova na Hajdózcyho ul. (vedľa Kina OKO)
Kino OKO: Nám J. Herdu
Aula: Aula Jozefa Matúša, Bučianska 4

Ak je pri predmete uvedená len miestnosť, predmet je len prezenčne.
Ak je pri predmete okrem miestnosti aj HYBRID, na predmet je možné ísť podľa uváženia prezenčne alebo online.
Ak je pri predmete len ONLINE, predmet je len online.

Okrem toho budú od 27. 9. 2021 pre študentov, ktorí sú v domácej karanténe, prístupné všetky prednášky aj ONLINE prostredníctvom MS TEAMS. 

Mapu k budovám nájdete po kliknutí na Priestory fakulty.

Staršie rozvrhy

 
Späť hore ↑