Rozvrhy

Rozvrhy na ZIMNÝ semester akademického roka 2019/2020 si môžete stiahnuť z odkazov nižšie.

ROZVRH do začiatku zimného semestra akademického roka 2019/2020 t.j. do 23. septembra 2019 môže prejsť menšími zmenami. Preto vás prosíme, aby ste si rozvrhy pred začiatkom semestra ešte raz skontrolovali. Mnohé kabinety a ateliéry sa na bakalárskom stupni skrývajú pod predmetom kabinetné praktikum a na magisterskom stupni pod predmetom Kreatívny ateliér. Treba sledovať FB skupiny alebo oznamy na našom webe o prvom stretnutí.

Dôležité

Upozorňujeme študentov, že podľa § 11 odseku 10 Študijného poriadku UCM si študent môže zmeny v zápise predmetov vykonať najneskôr do dvoch týždňov po začiatku vyučovania v príslušnom semestri výlučne len z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo v prípade, ak výučba predmetu bola riadne zrušená.

Denné štúdium

Externé štúdium

* pre správne zobrazenie rozvrhy otvárajte v plnom náhľade

Doktorandské štúdium

  • rozvrhy ZS 2019/2020 – doktorandské štúdium

Sledujte dátum zmeny uvedený pri jednotlivých dokumentoch, o najväčších zmenách informujeme nižšie. V prípade kolízie v rozvrhu kontaktujte rozvrhy(at)fmk.sk, mail štruktúrujte v tvare – napr.: 1 Bc MARK Dejiny filmu I).

Staršie rozvrhy:

Návod a vysvetlivky

Vysvetlivky skratiek:

P – povinný predmet
VP – voliteľný predmet
PVP – povinne voliteľný predmet
(P) – prednáška
(S) – seminár
(C) – cvičenie

Miestnosti AM, BM, štúdiá, sutterén, Malé kino: budova FMK na Skladovej ul.
Miestnosti JA, JB, JC, JD: budova UCM v Jame 3
Miestnosti S: hlavná budova UCM (Nám. J. Herdu)
Miestnosti H: budova na Hajdózcyho ul. (vedľa Kina OKO)
Kino OKO: Nám J. Herdu
Aula: Aula Jozefa Matúša, Bučianska 4

Mapu k budovám nájdete po kliknutí na Priestory fakulty.

Zmeny

Zmeny v rozvrhoch

 
Späť hore ↑