Rozvrhy

Rozvrhy na ZIMNÝ semester akademického roka 2020/2021 si môžete stiahnuť z odkazov nižšie. Prípadné kolízie v rozvrhu posielajte na rozvrhy@fmk.sk v tvare napríklad 1 Bc MARK Dejiny filmu I. Sledujte dátum zmeny uvedený pri jednotlivých dokumentoch, o najväčších zmenách informujeme nižšie.

Rozvrh do začiatku zimného semestra akademického roka 2020/2021 t.j. a počas prvého týždňa akademického roka môže prejsť zmenami. Preto vás prosíme, aby ste si rozvrhy pred začiatkom semestra ešte raz skontrolovali.

V dôsledky nepriaznivej epidemiologickej situácie sa dennná a externá výučba presúva do digitálneho priestoru, a to sa týka všetkých študijný programov a ročníkov.

Denné štúdium

Zmeny:

Externé štúdium

Zmeny:

Doktorandské štúdium

  • rozvrhy ZS 2020/2021 – doktorandské štúdium

AKTUALIZOVANÉ: Usmernenie k rozvrhom na zimný semester akademického roka 2020/2021

Návod a vysvetlivky

Vysvetlivky skratiek:

P – povinný predmet
VP – voliteľný predmet
PVP – povinne voliteľný predmet
(P) – prednáška
(S) – seminár
(C) – cvičenie

Miestnosti AM, BM, štúdiá, sutterén, Malé kino: budova FMK na Skladovej ul.
Miestnosti JA, JB, JC, JD: budova UCM v Jame 3
Miestnosti S: hlavná budova UCM (Nám. J. Herdu)
Miestnosti H: budova na Hajdózcyho ul. (vedľa Kina OKO)
Kino OKO: Nám J. Herdu
Aula: Aula Jozefa Matúša, Bučianska 4

Mapu k budovám nájdete po kliknutí na Priestory fakulty.

Staršie rozvrhy

 
Späť hore ↑