Rozvrhy

Rozvrhy na LETNÝ semester akademického roka 2020/2021 si môžete stiahnuť z odkazov nižšie. Prípadné kolízie v rozvrhu posielajte na rozvrhy(at)fmk.sk v tvare napríklad 1 Bc MARK Dejiny filmu I. Sledujte dátum zmeny uvedený pri jednotlivých dokumentoch, o najväčších zmenách informujeme nižšie.

Rozvrh do začiatku letného semestra akademického roka 2020/2021 t.j. a počas prvého týždňa akademického roka môže prejsť zmenami. Preto vás prosíme, aby ste si rozvrhy pred začiatkom semestra ešte raz skontrolovali.

V dôsledky nepriaznivej epidemiologickej situácie sa dennná a externá výučba presúva do digitálneho priestoru, a to sa týka všetkých študijný programov a ročníkov. Linky na výučbu pomocou Google Meet budú zaslané na ročníkové maily prostredníctvom koordinátorov štúdia.

Denné štúdium

Zmeny:
 • 3. Bc. MARK – doplnený predmet mediálny ateliér – výtvarná kultúra IV.
 • 1. Bc. KOMU – zmena času predmetu dejiny filmu II.
 • 2. Bc. KOMU, sk. 05 – zmena času predmetu žurnalistická fotografia II
 • 2. Bc. KOMU, sk. 05 – doplnený predmet žurnalistické žánre II
 • 1. Bc. AMES – doplnený predmet audiovizuálna tvorba II 
 • 1. Mgr. MARK – opravené dátumy
 • 3. Bc. KOMU a 3. BC. TEDI – zmena nové trendy a médiá 
 • 2. Mgr. KOMU – zmena výučby predmetu praktikum AV tvorby – zvuk
 • 1. Mgr. KOMU – nové časy v utorok a zmena Greguš v pondelok
 • 3. Bc. MARK – posun časov v utorky
 • 1. Mgr. KOMU – posun časov v utorky
 • 2. Bc. AMES – doplnenie predmetu filmová a televízna tvorba pre deti a mládež + aktualizácia rozvrhu
 • 3. Bc.  VZME – presun vyučovania zo stredy na utorok
 • 2. Bc. a 3. Bc. MARK – zmena času predmetu podnik a podnikanie
 • 1. Bc. MARK – úprava skupín na semináre predmetu marketing II.
 • 2.Bc. AMES – doplnený predmet elektronické médiá
 • 1.Bc. MARK – doplnená filozofia médií
 • 2. Bc. KOMU a MARK – doplnená neverbálna komunikácia II.

Externé štúdium

Zmeny:
 • 3. Bc. TEDI – zmena termínu výučby predmetu mediálna výchova a digitálne hry (z 27. 2. na 20. 3.)
 • 3. Bc. TEDI – zmena termínu výučby predmetu úvod do vývojových nástrojov III. (z 20. 2. na 27. 2.)
 • 3. Bc. TEDI – oprava dátumu (z 27. 3. na 27. 2.)
 • 2. Bc. MARK – zmena termínu výučby predmetu teória marketingovej komunikácie

Doktorandské štúdium

 • rozvrhy ZS 2020/2021 – doktorandské štúdium

Návod a vysvetlivky

Vysvetlivky skratiek:

P – povinný predmet
VP – voliteľný predmet
PVP – povinne voliteľný predmet
(P) – prednáška
(S) – seminár
(C) – cvičenie

Miestnosti AM, BM, štúdiá, sutterén, Malé kino: budova FMK na Skladovej ul.
Miestnosti JA, JB, JC, JD: budova UCM v Jame 3
Miestnosti S: hlavná budova UCM (Nám. J. Herdu)
Miestnosti H: budova na Hajdózcyho ul. (vedľa Kina OKO)
Kino OKO: Nám J. Herdu
Aula: Aula Jozefa Matúša, Bučianska 4

Mapu k budovám nájdete po kliknutí na Priestory fakulty.

Staršie rozvrhy

 
Späť hore ↑