Usmernenie týkajúce sa priebehu odbornej a preddiplomovej praxe počas pandémie

V linku nižšie nájdete pokyny k absolvovaniu odbornej či preddiplomovej praxe v prípade, ak ste si z dôvodu pandémie nemohli nájsť uplatnenie v organizácii príbuznej vašemu študijnému odboru. Usmernenie týkajúce sa priebehu odbornej a preddiplomovej praxe počas pandémie. Napriek týmto možnostiam študentom odporúčame, aby využili možnosť praxovať (a nevzdávať sa pri prvom odmietnutí) v reálnej … Viac →

Reakcie na onlinovú výučbu sú rôzne. Ako sa dajú zvládať praktické predmety na diaľku?

Dištančná výučba má vplyv na fungovanie fakultných kabinetov a ateliérov. Ako sa jej prispôsobili a čo na ňu hovoria pedagógovia a študenti? Situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 sa na Slovensku nevyvíja priaznivo. Mnoho študentov a pedagógov už druhýkrát prešlo na dištančné vyučovanie. Výučba praktických predmetov je aktuálne náročnejšia. Aj napriek tomu, že všetky tieto predmety … Viac →