virtualna galeria ludovita hlavaca

Galéria Ľ. Hlaváča na FMK UCM oslávila 10 rokov vo veľkom štýle, výstavy navštívite aj z pohodlia domova

Ide tak o prvú slovenskú univerzitu, ktorá má naprogramovanú vlastnú virtuálnu galériu.

Poučená z predchádzajúcich vĺn pandémie síce Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave prešla na dištančnú výučbu bez problémov, tentokrát však spravila ďalší krok vpred. Pedagógovia a doktorandi z Katedry umeleckej komunikácie posledné mesiace pracovali na vytvorení Virtuálnej galérie Ľudovíta Hlaváča (VgĽH), aby mohli študenti výstavami previesť aj svojich rodičov a priateľov z odľahlejších kútov krajiny a aby sa k vystaveným dielam spätne dostali aj ľudia zo širokej odbornej a laickej verejnosti – diváci, milovníci umenia, profesionálni aj amatérski fotografi, kurátori, teoretici a pedagógovia z externého prostredia.

K nápadu vytvoriť projekt virtuálnej galérie nás priviedla otázka, ako prezentovať nádherné výstavy našich kolegov a študentov nielen v reálnom priestore či ako súbor fotografií v archíve GĽH, ale dopriať tak aj verejnosti zážitok – vnímať kolekciu fotografií ako celok, keďže to dnešné technológie a spôsoby modernej komunikácie, ktorými sa zaoberáme aj na našej fakulte, umožňujú. Teší ma, že vďaka našej kreatívnej spolupráci vzniklo toto zaujímavé a užitočné dielo,“ konštatuje vedúca Katedry umeleckej komunikácie doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., mim. prof.

virtuálna galéria ľudovíta hlaváča

Vo virtuálnej galérii divák nájde okrem vystavených fotografií aj kurátorský text či informácie o Ľudovítovi Hlaváčovi, po ktorom je galéria pomenovaná.

Bola to výzva

Ide o unikátny nástroj, ktorý bol vytvorený s pomocou FPPV projektov a odborného vkladu profesionálneho programátora Michala Baliho, ktorý naprogramoval a vymodeloval priestor slúžiaci exkluzívne pre účely Galérie Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave. Ide o počítačovú simuláciu, v ktorej si môže užívateľ prezerať jednotlivé výstavy Galérie Ľudovíta Hlaváča, uverejňované v priebehu nadchádzajúcich rokov.

„Azda najväčšou výzvou bolo vytvoriť rozhranie, ktoré je ovládateľné aj bez predchádzajúcich IT skúseností. Je v ňom možné spravovať jednotlivé výstavy, vkladať do virtuálneho priestoru fotografie, ale aj kurátorské texty. Obsahuje aj ďalšie užitočné funkcie, ako napríklad automatické vkladanie mien či úprava svetelných podmienok priestoru,“ hovorí Mgr. art. Patrik Kolenčík, vedúci projektu.

Prvú výstavu vo virtuálnom prostredí môžete navštíviť po kliknutí na tento odkaz.

Všetky výstavy bude odteraz možné navštíviť aj online, obsah galérie bude omnoho dostupnejší, takže jednotlivé expozície budú mať oveľa väčší dosah. Prvou sprístupnenou výstavou v novovytvorenom virtuálnom priestore je Posledný sen o budúcnosti.

Pedagogička a fotografka Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., dodáva: „Nielen pre študentov a širokú verejnosť, ale aj pre nás pedagógov je cenné a dôležité mať k dispozícii takýto typ výstavného priestoru – mám na mysli reálnu, ako aj virtuálnu GĽH –, v ktorom môže  a našťastie aj pravidelne dochádza k rôznym umeleckým, filozofickým, masmediálnym a intermediálnym vizuálnym a obsahovým dialógom a presahom, ktoré majú okrem edukačnej a implementačnej roviny najmä veľký umelecký a ľudský dosah. Preto sa s odstupom času ukazuje nesmierne významný rozmer počiatočnej idey kolegu Jozefa Sedláka, keď na začiatku síce v skromných podmienkach, o to viac však vizionárskych, zakladal túto galériu. Tak, ako to v umení býva, každé dielo a nápad potrebuje svoj čas na dozretie a my sme veľmi radi, že práve GĽH sa postupne etabluje do umeleckých kruhov v rôznych kontextoch spoločenského, ako aj vysokoškolského života.“

Z vernisáže výstavy „Vizuálna analógia/fetiš“, na ktorej prezentovali svoje práce študenti Ateliéru úžitkovej fotografie. Zdroj: Kristián Pribila

O galérii

Galéria Ľudovíta Hlaváča (GĽH) bola založená v roku 2010 ako jedinečná a originálna idea významným slovenským fotografom a dlhoročným univerzitným pedagógom doc. MgA. Jozefom Sedlákom a Katedrou umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave s grantovou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Galerijný priestor, ktorý je pomenovaný po známom slovenskom kunsthistorikovi, umožňuje študentom prezentovať a zviditeľniť svoju fotografickú tvorbu na akademickej pôde. Výstavná činnosť sa zameriava najmä na súčasné výtvarné trendy a otvorenosť individualite vizuálneho prejavu autorov.

Okrem kolektívnych fotografických výstav študentov FMK UCM v Trnave sa v GĽH uskutočnili aj spoločné výstavy v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave alebo Súkromnou strednou školou dizajnu v Bratislave. GĽH organizuje pravidelné samostatné výstavy absolventov, doktorandov a študentov FMK.

 

Okrem výstavnej činnosti slúži GĽH ako polyfunkčný priestor na stretnutia a diskusie so zaujímavými osobnosťami z oblasti vysokoškolského vzdelávania, umenia a kultúry a to zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

V roku 2021 oslavuje 10 rokov fungovania a pri tejto príležitosti prešla výrazným redizajnom. Novú vizuálnu identitu navrhla Mgr. Natália Nagyová. V rámci dekádnych osláv sa uskutočnila séria piatich výstav, z toho štyri (Posledný sen o budúcnosti; Rekonštrukcia obrazových spomienok; Vizuálna analógia/fetiš; Násilie ako artefakt) boli prístupné v GĽH a jedna (Obraz/prelievanie realít) v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Všetky výstavy  budú zároveň prezentované aj vo Virtuálnej galérii Ľudovíta Hlaváča.