Maska a jej limity: Naši študenti sa zúčastnia na workshope na pôde VŠVU

Zámerom je prispieť k vytváraniu multidisciplinárnych networkov, pričom sa študenti a študentky s odlišným zameraním stretnú so špecifickým tvorivým myslením v konkrétnych odboroch. 

Ide o spoluprácu študentov z Ateliéru úžitkovej fotografie (FMK UCM v Trnave), Ateliéru textilnej tvorby v priestore (VŠVU) a Katedry bábkarskej tvorby (VŠMU). Spoločná tvorivá dielňa s názvom Maska a jej limity sa uskutoční v dňoch 28. 9. 2021 – 30. 9. 2021 v Bratislave. 

Počas workshopu sa študenti a študentky Vysokej školy výtvarných umení, Vysokej školy múzických umení a Univerzity sv. Cyrila a Metoda stretnú so špecifickým tvorivým myslením v konkrétnych odboroch, čo bude mať za následok obohatenie a formovanie ich budúceho umeleckého smerovania. Zároveň bude workshop cenným obohatením výuky, vďaka ktorej nadviaže mladá generácia umelcov a umelkýň nové kontakty, ktoré budú vedieť využiť v budúcich multidisciplinárnych spoluprácach.

Maska v hlavnej úlohe

Hlavná téma workshopu sa bude venovať limitom. Maska bude tvoriť ústredný výtvarný objekt, ktorý účastníci podrobia umeleckému skúmaniu v dvoch rovinách. V prvej sa zamerajú na pojem maska v divadelnom a výtvarnom kontexte. Druhú rovinu bude tvoriť osobný výskum účastníkov a účastníčok workshopu – čo pre nich osobne znamená maska.

Budú sa venovať aj týmto otázkam: Aké sú jej historické podoby? Aké podoby môže mať maska v súčasnosti? Čo znamená maska pre performatívne a pre vizuálne umenie? Dajú sa vzájomné spojiť? Nastavuje nám maska limity alebo nás oslobodzuje?

Dôležité informácie

Kedy? 28. 9. – 30. 9. 2021, vždy v čase od 8.30 do 15.30 hod.

Kde? Budova VŠVU na Drotárskej 44, Bratislava

S kým (lektori):

  • Mgr. art. Juraj Bako (režisér),
  • Mgr. art. Júlia Jurinová (výtvarníčka),
  • Mgr. Peter Lančarič, PhD. (fotograf).

Pre viac informácií alebo v prípade záujmu môžu naši študenti kontaktovať Dr. Lančariča. Počet miest je limitovaný.