čo je strukáž

Tvorivá dielňa kombinovala prvky umeleckého vyjadrenia, vedy a techniky. Naši fotografi sa zoznámili so strukážou

Na workshope v Nižných Ružbachoch sa zúčastnili študenti Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) a Ateliéru úžitkovej fotografie (AÚF).

Tvorivá dielňa, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. – 29. októbra, bola zameraná na tvorbu umeleckých obrazov pomocou alternatívnej fotografickej techniky nazývanej strukáž (chemigram).

Študenti mali príležitosť objaviť kreatívny svet chemigrafie, kde fotografické obrazy vznikajú bez použitia fotoaparátu.

„Ide o fotochemickú maľbu, kedy sa na svetlocitlivý papier nanáša vývojka a ustaľovač, no dajú sa využiť aj oleje, vosky a iné látky,“ približuje Dr. Lančarič, vedúci AÚF. Hovorí tiež, že tieto chemikálie môžu byť nanášané rôznymi spôsobmi, napríklad štetcom, špongiou alebo textíliami a pod. Každý výsledný obraz je autorský a jedinečný.

Počas workshopu vznikli fotochemické maľby, ktoré odrážajú individuálny tvorivý prístup študentov na základe ich fyzickej aktivity v realite a experimentovania v tmavej komore. Tvorivá dielňa kombinovala prvky umeleckého vyjadrenia, vedy a techniky. Študenti mali možnosť lepšie pochopiť analógový proces tvorby fotografií. Vznikli „hmatateľné“ umelecké diela, ktoré sú v kontraste k digitálnej dobe.

Lektormi workshopu boli doc. Sedlák a Dr. Lančarič z Katedry umeleckej komunikácie.