Ateliérom slovenskej autorky Moniky Stacho sa stala záhrada. Vystavovať bude v našej galérii

Výtvarníčka bude prezentovať svoj fotografický cyklus o kolobehu ročných období a neodvratnej premene prírody.

Otvorenie výstavy s názvom Gregorova záhrada sa uskutoční v utorok 21. februára o 16.00 hod. v Galérii Ľudovíta Hlaváča. Po vernisáži bude nasledovať prednáška autorky nazvaná Monika Stacho: Kapitoly. V priestoroch ateliéru AKMF predstaví prierez svojej tvorby a tiež niekoľko spoločných projektov s jej manželom a fotografom Ľubom Stachom.

Tvorba Moniky Stacho je definovaná niekoľkými kľúčovými rozmermi, ktoré jej dielo spájajú do komplexnej jednoty. Jednak je to jej dispozícia maliarky, fotografky a intermediálnej umelkyne, a jednak jej osobnosť a miera empatie ako veriaceho človeka, ktorý sa zamýšľa nad zmyslom ľudskej existencie, pátra po jej podstate. Toto všetko je v tvorbe Moniky Stacho podložené odborným vzdelaním a výskumnou činnosťou vysokoškolského pedagóga na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Vlašský orech kráľovský chráni desiatky ďalších ovocných stromov záhrady, kríkov, záhradných, ale aj lesných plodov. Kolobeh takto fungujúceho ekosystému a „superorganizmu“ ako časti prírody, aj keď z veľkej časti človekom organizovaným v nadmorskej výške 440 m n. m., sa mi zdá fascinujúci, hovorí výtvarníčka o orechu menom Gregor. Zdroj: Monika Stacho

Podľa Gregora pomenovali svoj orech

Názov výstavy je kontextuálnym prepojením osobného zážitku autorky, keď donedávna na ulici stretávala Gregora – človeka bez domova a predajcu Nota Bene, ktorý nosil jej deťom darčeky a rôzne hračky z charity. Už zomrel. Podstatné je, že sa stretli a že podľa neho metaforicky pomenovali ústredný a hlavný strom svojej záhrady – obrovský orech kráľovský.

Stromy cítia a majú pamäť, sú jedinečnými bytosťami tak ako ľudia a všetko živé. Dokonca stromy si (mnohokrát viac ako ľudia) zakladajú na vzájomnej ochrane a opatere, pretože si uvedomujú potrebu vzájomnosti. Slovami Milana Rúfusa: „Biologický čas robí z človeka a stromu vrstovníkov. Strom má dokonca bližšie k večnosti, má toho vymerané viac.“

Ústrednou témou je nezastaviteľný kolobeh života

Ako ďalej priblížila kurátorka výstavy Petra Cepková, extrémne rozostrenie detailov a perspektívy (dosiahnuté technikou špeciálneho naklonenia zrkadla v kamere) je pre nás svetom, ktorý je nedosiahnuteľný. Autorka prepája aj figuratívne tvaroslovie ľudského tela – najmä ruky, prsty, ktoré sa hapticky stávajú synonymom životodarnej energie stromov.

monika stacho

Extrémne rozostrenie detailov a perspektívy kombinuje aj s tvaroslovím ľudského tela. Zdroj: Monika Stacho

Nemožno si nevšimnúť asociatívne freudovské detaily v spleti tráv či autorkine obnažené kolená kľačiace v čerstvo orosenej rannej tráve plnej sedmokrások. Nezastaviteľný kolobeh ročných období a neodvratná premena prírody je tak ústrednou líniou celého fotografického cyklu, ktorý sa začína slnečnými lúčmi zaplavujúcimi plenérové scenérie a končí sa krajinou, ukladajúcou sa na zimný spánok v duchu magického realizmu.

Príroda sama osebe je plná neustálych zmien a každodenne nám dokazuje, aké dôležité je prijímať kolobeh života, aby sa vždy mohol nanovo zrodiť ten nový. Nikam sa neponáhľa, jednoducho iba je, prijíma čas vo všetkých jeho rozmeroch a konzekvenciách. Vie, na rozdiel od nás, nedočkavých ľudí, že všetko má svoj čas. S nemennou tichosťou prijíma striedanie sa ročných období, je nemým svedkom plynutia storočí. Ona sama sa neustále a nanovo rodí a zomiera, aby nám mohla vždy naplno predviesť svoju nehynúcu krásu. Len škoda, že sa tak málo od nej stihneme naučiť. Škoda, že životy nás ‘Gregorov’ sú také krátke,“ uzavrela Petra Cepková.

Základné informácie o výstave

Vernisáž výstavy Gregorova záhrada sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 o 16.00 hGalérii Ľudovíta Hlaváča na Skladovej 3, FMK UCM v Trnave. Výstava potrvá do 27. marca 2023.

Kurátorkou výstavy je Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.