pápež v slovenských médiách

Pápež v médiách: Koľko príspevkov vzniklo počas jeho návštevy na Slovensku?

Publikované výstupy dosiahli celkovo 526 340 interakcií na sociálnych sieťach a celková hodnota mediálneho priestoru dosiahla takmer 18,3 milióna eur. Vyplýva to z analýzy FMK UCM v Trnave.

Slovenské médiá priniesli počas návštevy pápeža Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. 9. 2021 viac ako 4 500 príspevkov.

Najviac príspevkov bolo publikovaných v pondelok 13. septembra 2021, spolu 1 550 článkov, blogov, relácií a agentúrnych správ. V printových médiách bolo celkovo publikovaných 335 článkov. V televíznom vysielaní bolo odvysielaných 226 príspevkov. Tlačové agentúry vydali spolu 234 agentúrnych správ a článkov.

Podrobnejšie výsledky zobrazuje nasledujúca tabuľka.

pápež v slovenských médiách

Počet mediálnych výstupov podľa jednotlivých mediatypov. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Najviac príspevkov publikovali médiá patriace do vydavateľstva News and Media Holding, a. s. (celkovo 281 výstupov), nasledovala Tlačová agentúra SR (celkovo 272 výstupov). Rozhlas a televízia Slovenska priniesol 122 výstupov. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 1.

graf 1

Počet mediálnych výstupov podľa vydavateľov. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

V online prostrední publikoval najviac článkov portál pluska.sk (celkovo 219), za ním nasledovala TASR (celkovo 210) a portál cas.sk (celkovo 166 výstupov). Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 2.

pápež v slovenských médiách

Počet mediálnych výstupov v online prostredí. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Publikované príspevky dosiahli celkovo 526 340 interakcií na sociálnych sieťach. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 3. Celková hodnota mediálneho priestoru dosiahla takmer 18,3 milióna eur.

graf 3

Počet interakcií na sociálnych sieťach Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Metodika

Analýza bola spracovaná pomocou systému MONITORA® za obdobie 12. – 15. 9. 2021. Analyzovaných bolo 2 189 online portálov, 46 televíznych a 8 rozhlasových staníc, 422 titulov periodickej tlače a obe tlačové agentúry.

Analýzu spracoval:

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
FMK UCM v Trnave

Zdroj titulnej foto: TASR/Pavel Neubauer