nezna

Nežná v médiách alebo médiá o nežnej

Za posledných 12 rokov môžeme vidieť postupný nárast príspevkov, pričom najväčší počet bol v rokoch 2014 a 2019. Prinášame vám mediálnu analýzu, ktorú vypracoval Peter Krajčovič z Kabinetu PR.

Tento rok sme si pripomenuli 32. výročie Nežnej revolúcie, jednej z najvýznamnejších udalostí v novodobých dejinách. Podľa historikov sa však z diania v novembri 1989 stáva postupne historická udalosť. V spoločnosti postupne pribúda tých, ktorí 17. november 1989 priamo nezažili. 

Významnú úlohu pri zachovaní odkazu Nežnej revolúcie majú aj médiá. V tomto roku priniesli slovenské médiá v období 15. – 17. 11. celkovo 1 073 príspevkov na tému November 1989 alebo Nežná revolúcia. Najviac príspevkov bolo publikovaných v onlinových médiách, celkovo 878.

Za posledných 12 rokov môžeme vidieť postupný nárast príspevkov, pričom najväčší počet bol v rokoch 2014 a 2019, kedy sme si pripomenuli okrúhle 25. a 30. výročie Novembra 1989. Podrobnejšie výsledky zobrazuje prvý graf.

Počet príspevkov v online médiách na tému Nežná revolúcia alebo November 1989. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Okrúhle výročie významným spôsobom aktivizujú aj užívateľov sociálnych sietí, čo môžeme vidieť na počte zdieľaní príspevkov. Výsledky zobrazuje druhý graf.

Počet zdieľaní príspevkov na sociálnych sieťach. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

V prípade tradičných médií najväčšiu pozornosť téme Nežnej revolúcie venovali televízie, ktoré v tomto roku odvysielali spolu 55 príspevkov, čo je o 6 viac ako v minulom roku. Zaujímavosťou však je, že v roku 2019, teda pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie venovali väčší priestor tejto udalosti printové médiá. Spolu publikovali viac ako 139 príspevkov. Podrobnejšie výsledky zobrazuje tretí graf.

Počet príspevkov na tému Nežná revolúcia alebo November 1989 v tradičných médiách. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Vývoj počtu príspevkov v tradičných médiách za uplynulé 4 roky zobrazuje štvrtý graf. Z výsledkov môžeme vidieť výrazný nárast agentúrneho spravodajstva, ktoré v tomto roku prinieslo najväčší počet správ.

Vývoj počtu príspevkov v tradičných médiách za uplynulé 4 roky. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Metodika

Analýza bola spracovaná pomocou systému MONITORA® za obdobie 15. – 17. 11. na základe vyhľadávania kľúčových slov „Nežná revolúcia“ a „November 1989“ alebo „November 89“.

Analýzu spracoval Mgr. Peter Krajčovič, PhD. 

Zdroj titulnej foto: Dominika Bajerlová