Nový variant koronavírusu v médiách: Aké sú trendy vo vyhľadávaní na internete?

Prvé mediálne výstupy v súvislosti s novým variantom koronavírusu (B.1.1.529) označovaným ako „omikron“ v slovenských médiách zaznamenávame od piatka 19. 11. 2021. Do konca novembra bolo publikovaných spolu viac ako 2 200 mediálnych  výstupov. Najväčší počet zaznamenávame v pondelok 29. 11. 2021 (spolu 883 výstupov). Podrobnejšie výsledky zobrazuje prvý graf.

omikron v médiách Počet mediálnych výstupov v jednotlivých typoch médií. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

 

Dátum Online Tlač Televízia Rozhlas Agentúrne

spr.

2021-11-17 0 0 0 0 0
2021-11-18 0 0 0 0 0
2021-11-19 2 0 0 0 0
2021-11-20 1 0 0 0 0
2021-11-21 4 0 0 0 0
2021-11-22 2 0 0 0 0
2021-11-23 1 0 0 0 0
2021-11-24 2 0 0 0 0
2021-11-25 8 0 0 0 0
2021-11-26 58 0 2 1 0
2021-11-27 355 1 23 5 13
2021-11-28 377 2 21 5 6
2021-11-29 782 37 29 10 23
2021-11-30 400 47 25 9 17

Najväčšia interakcia publikovaných príspevkov na sociálnych sieťach bola zaznamenaná v sobotu 27. 11. 2021 (spolu viac ako 56 000 interakcií). Celkovo evidujeme viac ako 130 000 sociálnych interakcií. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 2.

omikron v médiách Interakcie publikovaných príspevkov na sociálnych sieťach. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Vo výsledkoch vyhľadávania sa výraz „omikron“ začal objavovať od 26. 11. 2021. Tento výraz vyhľadávali Slováci najviac 27. 11. 2021 o 19:00 hod. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 3.

Záujem vo vyhľadávaní výrazu „omikron“ v priebehu času od 24. do 30. 11. 2021. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: Google Trends®)

Zaujímavé výsledky prináša analýza záujmu vo vyhľadávaní výrazov „lockdown“ a „očkovanie“. Výraz „lockdown“ Slováci najčastejšie vyhľadávali 24. 11. 2021 v popoludňajších hodinách, teda deň pred začiatkom tzv. dvojtýždňového lockdownu, ktorý vyhlásila Vláda SR. Záujem o vyhľadávanie však pomerne rýchlo klesol. Výsledky zobrazuje graf 4.

Záujem vo vyhľadávaní výrazu „lockdown“ v priebehu času od 24. do 30. 11. 2021. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: Google Trends®)

V prípade očkovania môžeme vidieť výraznejšie striedanie záujmu vo vyhľadávaní. Najväčší záujem môžeme vidieť 18. 11. 2021 a 15. 11. 2021. Výsledky zobrazuje graf 5.

Záujem vo vyhľadávaní výrazu „očkovanie“ za obdobie 1. – 27. 11. 2021. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: Google Trends®)

Za posledných 7 dní boli v súvislosti s očkovaním najčastejšie vyhľadávané nasledované dopyty:

  • očkovanie covid
  • očkovanie bez registrácie

Najväčšiu zmenu vo vyhľadávaní zaznamenal dopyt „500 eur za očkovanie“. Najväčší záujem o vyhľadávanie bol 27. 11. 2021 a 30. 11. 2021. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 6.

Záujem vo vyhľadávaní výrazu „500 eur za očkovanie“ v priebehu času od 24. do 30. 11. 2021. Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: Google Trends®)

Metodika

Mediálna analýza bola spracovaná pomocou aplikácie MONITORA®, ktorá monitoruje 2 226 webových stránok, 433 titulov periodickej tlače, 47 televíznych staníc/programov, 8 rozhlasových staníc a agentúrne spravodajstvo. Záujem vo vyhľadávaní bol spracovaný na základe údajov a analýzy Google Trends. Hodnoty v grafoch predstavujú záujem vo vyhľadávaní vzhľadom na najvyšší bod v grafe pre danú oblasť a časové obdobie. Hodnota 100 predstavuje najvyššiu popularitu príslušného výrazu. 50 znamená, že má polovičnú popularitu. Skóre 0 znamená, že nebol dostatok dát pre daný výraz.

Analýzu spracoval Mgr. Peter Krajčovič, PhD.