Reakcie na onlinovú výučbu sú rôzne. Ako sa dajú zvládať praktické predmety na diaľku?

Dištančná výučba má vplyv na fungovanie fakultných kabinetov a ateliérov. Ako sa jej prispôsobili a čo na ňu hovoria pedagógovia a študenti? Situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 sa na Slovensku nevyvíja priaznivo. Mnoho študentov a pedagógov už druhýkrát prešlo na dištančné vyučovanie. Výučba praktických predmetov je aktuálne náročnejšia. Aj napriek tomu, že všetky tieto predmety … Viac →

Najčastejšie otázky, ktoré sa študenti pýtajú v súvislosti s vyučovaním počas pandémie

Čo ak budem chorý/á alebo mám podozrenie? Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, nie sú sankcionovaní za neprítomnosť na prednáške, seminári, cvičení, ak predmetnú prednášku, seminár, cvičenie nie je možné absolvovať dištančne a zdravotný stav im dištančnú účasť umožňuje. Študent s podozrením na ochorenie je vylúčený z prezenčnej výučby (bezodkladne opustí univerzitu … Viac →

Študenti FMK UCM majú povinnosť odovzdať čestné vyhlásenie

V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 žiadame študentov o vyplnenie čestného vyhlásenia. Podmienkou vstupu študenta na Akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v akademickom roku 2020/2021 je vyplniť a odovzdať ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA COVID-19. Tlačivo treba na začiatku akademického roka počas prvého semestrálneho týždňa (prváci na bakalárskom stupni štúdia … Viac →

Rozdelenie tajomníkov na štátnych skúškach 13. – 17. júla 2020

V tabuľkách nižšie nájdete rozdelenie tajomníkov jednotlivých štátnicových komisií, ktorým treba minimálne 24 hodín pred konaním štátnej skúšky zaslať na e-mail nasledovné dokumenty: vašu prezentáciu obhajoby BP/DP kontrolu originality Do predmetu e-mailu uveďte: ŠS_DÁTUM štátnej skúšky. Prezentáciu pomenujte v tvare PRIEZVISKO_MENO a kontrolu originality v tvare PRIEZVISKO_MENO_ORIGINALITA. Presný čas štátnej skúšky a číslo komisie by … Viac →

Priebeh štátnych skúšok v mesiaci júl v aktuálnej pandemickej situácii – aktualizované!

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu nebezpečného koronavírusu prijalo vedenie FMK UCM nasledujúce opatrenia: Na štátnu skúšku sa záväzne prihlasujete prostredníctvom prihlášky, ktorú pošlete elektronicky najneskôr do 8. júla 2020. Prihlášku na štátnu skúšku vyplníte a pošlete až vtedy, keď v AIS budete mať zaevidované všetky hodnotenia. V rámci Mgr. stupňa štúdia … Viac →

Priebeh štátnych skúšok počas pandémie – aktualizované!

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu nebezpečného koronavírusu prijalo vedenie FMK UCM nasledujúce opatrenia: Minimálne 24 hodín pred začatím štátnej skúšky pošlite vašu prezentáciu a kontrolu originality tajomníkovi štátnicovej komisie. Do predmetu e-mailu uveďte: ŠS_DÁTUM štátnej skúšky. Zoznam tajomníkov a komisií nájdete tu. Názov súboru s prezentáciou označte svojím menom. Prezentáciu pomenujte … Viac →

Študenti, ktorí štátnicujú v júli, si musia predĺžiť ISIC

Tretiaci na bakalárskom stupni štúdia a druháci na magisterskom stupni štúdia, ktorí končia štúdium v mesiaci júl, si musia priložením preukazu k univerzitnému terminálu predĺžiť platnosť dopravnej časti do 31. júla 2020. Univerzitný terminál sa nachádza na prízemí hlavnej budovy nám. J. Herdu 2. Študenti, ktorí bývajú ďalej od Trnavy, si môžu predĺžiť aj na … Viac →

Kde sa dá ubytovať počas štátnic? Nocľah ponúka internát MTF

Počas štátnych bakalárskych a magisterských skúšok bude pre cezpoľných študentov k dispozícii Študentský domov Miloša Uhra, ktorý disponuje množstvom voľných miest aj v čase našich štátnic. Ubytovanie je za poplatok. Keď dozviete dátum štátnic, treba ihneď kontaktovať ubytovací referát ŠD M. Uhra, konkrétne Mgr. Zuzanu Popovú, a to na telefónnom čísle  033/59 08 62, 0918, … Viac →