V slovenských médiách sa za rok objavilo takmer pol milióna príspevkov na tému koronavírusu

Oproti roku 2020 ide o pokles v celkovom počte mediálnych výstupov. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. 

V slovenských médiách bolo v minulom roku publikovaných viac ako 407 000 príspevkov na tému „COVID-19“ a „koronavírus“. Najviac príspevkov bolo publikovaných v online médiách (355 356), nasledovali printové médiá (28 402) a agentúrne spravodajstvo (13 199). V televíznom vysielaní bolo odvysielaných 7 835 a v rozhlasovom vysielaní 2 642 príspevkov.

Oproti roku 2020 ide o pokles v celkovom počte mediálnych výstupov. V roku 2021 bolo publikovaných o takmer 110 000 príspevkov menej. Menší bol aj celkový mediálny dopad, a to o takmer 20 %.

Najviac príspevkov bolo publikovaných v januári, odkedy počet mediálnych výstupov postupne klesal. Výraznejší nárast opätovne vidíme v novembri a decembri. Podrobnejšie výsledky zobrazuje prvý graf.

koronavírus v médiách

Počet mediálnych výstupov za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2021. Zdroj: FMK UCM v Trnave (údaje: MONITORA, 2022)

Pokles vidíme aj v počte interakcií na príspevky na sociálnych sieťach. Kým v roku 2020 dosiahli takmer 34 miliónov, v roku 2021 takmer 24,5 milióna. Porovnanie zobrazuje druhý graf.

koronavírus v médiách

Vývoj počtu interakcií príspevkov na sociálnych sieťach za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2020 a 1. 1. – 31. 12. 2021. Zdroj: FMK UCM v Trnave (údaje: MONITORA, 2022)

Najviac príspevkov bolo publikovaných v utorok (69 719) a stredu (68 570).

COVID-19 a koronavírus vo výsledkoch vyhľadávania

Zmeny môžeme vidieť aj vo výsledkoch vyhľadávania. Kým v roku 2020 Slováci pomocou internetového vyhľadávača Google vyhľadávali tému spojenú s ochorením COVID-19 najčastejšie v marci a októbri (konkrétne 15. 3. 2020 a 25. 10. 2020), v roku 2021 to bolo 17. 1. 2021 a 7. 3. 2021.

V roku 2020 vidíme výrazný nárast záujmu o tému na začiatku pandémie a druhej vlny, ktorá však bola charakteristická prudkým nárastom záujmu vo vyhľadávaní v mesiaci október a zároveň prudkým poklesom záujmu vo vyhľadávaní v mesiaci november. Opätovný nárast vidíme v decembri, ktorý pretrval až do januára 2021. Výsledky zobrazujú ďalšie dva grafy.

Záujem o tému „Coronavirus disease 2019“ vo vyhľadávaní na Slovensku v roku 2021. Zdroj: FMK UCM v Trnave (údaje: Google Trends, 2022)

Vysvetlenie: Čísla predstavujú záujem vo vyhľadávaní vzhľadom na najvyšší bod v grafe pre danú oblasť a časové obdobie. Hodnota 100 predstavuje najvyššiu popularitu príslušného výrazu. 50 znamená, že má polovičnú popularitu. Skóre 0 znamená, že nebol dostatok dát pre daný výraz.

Záujem o tému „Coronavirus disease 2019“ vo vyhľadávaní na Slovensku v roku 2020. Zdroj: FMK UCM v Trnave (údaje: Google Trends, 2021)

Vysvetlenie: Čísla predstavujú záujem vo vyhľadávaní vzhľadom na najvyšší bod v grafe pre danú oblasť a časové obdobie. Hodnota 100 predstavuje najvyššiu popularitu príslušného výrazu. 50 znamená, že má polovičnú popularitu. Skóre 0 znamená, že nebol dostatok dát pre daný výraz.

Významný nárast vo vyhľadávaní v roku 2021 zaznamenali témy „Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2021“, „očkovanie“ alebo „vakcína na COVID-19“. Aj v tomto smere môžeme vidieť rozdiely oproti roku 2020, v ktorom významný nárast zaznamenali témy spojené s koronavírusom.

Metodika

Mediálna analýza bola spracovaná pomocou aplikácie MONITORA®, ktorá monitoruje 2 226 webových stránok, 433 titulov periodickej tlače, 47 televíznych staníc/programov, 8 rozhlasových staníc a agentúrne spravodajstvo.

Záujem vo vyhľadávaní bol spracovaný na základe údajov a analýzy Google Trends.

Analýzu spracoval Mgr. Peter Krajčovič, PhD.