Canon Student Development Programme

Fotografi, spozornite: Canon spúšťa program pre mladých fotoreportérov, môžete tiež získať granty

Spoločnosť Canon Europe otvára prestížny program rozvoja študentov Canon Student Development Programme pre rok 2022. Šiesty ročník popredného študentského inkubátora ponúka neoceniteľný prístup ku skúseným profesionálom z fotografickej komunity a možnosť zúčastniť sa na kľúčových akciách v odbore.

Vzdelávací program, ktorého cieľom je vychovať novú generáciu fotožurnalistov, trvá šesť až dvanásť mesiacov v závislosti od pokroku študenta. Ten bude spolupracovať so skupinou medzinárodných odborníkov, ktorí budú podporovať tohtoročných študentov, odovzdávať im znalosti a ponúkať inšpiráciu, ktoré potrebujú na začatie svojej kariéry.

Do programu sa môžu od 28. marca do 29. apríla prihlásiť študenti a stážisti z Európy, Blízkeho východu a Afriky. Určitý obmedzený počet miest bude k dispozícii aj na odporúčanie profesionálnych fotografov. Prihlásené snímky bude posudzovať porota zložená z redaktorov agentúr AFP, Getty Images a Reuters. Porotcovia vyberú 100 najsľubnejších mladých fotoreportérov z regiónu.

Popri tvorivých aspektoch sa študenti do istej miery učia aj o obchodnej stránke – ako sa prezentovať a predávať. Zdroj: Canon Slovakia

Základy budúcej kariéry vďaka osobnému mentoringu

Každému zo sto vybraných študentov bude pridelený odborný mentor. V priebehu júna a júla absolvujú tri virtuálne sedenia, na ktorých budú zdokonaľovať svoje portfólio a popis projektu. Zvláštny dôraz sa bude klásť na skúmanie rôznych možností úprav a spôsobov, ako ďalej posilniť rozprávačské schopnosti a rozvinúť autorský rukopis.

Na základe týchto sedení každý mentor nominuje svojich najsľubnejších kandidátov. Nezávislá komisia následne vyberie 30-člennú skupinu do ďalšej fázy programu.

Finbarr O’Reilly, mentor programu a ambasádor spoločnosti Canon, uviedol: „Je to skvelá príležitosť učiť sa od najlepších odborníkov v našom odbore. Študentský rozvojový program spoločnosti Canon umožňuje fotografom na začiatku ich kariéry priamy prístup k najskúsenejším fotožurnalistom, ktorí sa môžu podeliť o to, čo sa naučili za desiatky rokov práce v odbore, ako niektoré tipy a techniky, ktoré používajú na rozprávanie príbehov obrazom. Študenti sa zoznámia s rôznymi fázami spracovania nápadu, výskumu, tvorby konceptu, realizácie, následných úprav a zdieľania svojej práce s redaktormi a širšou verejnosťou. Popri tvorivých aspektoch sa do istej miery učia aj o obchodnej stránke – ako sa prezentovať a predávať.“

Praktické workshopy a prehliadky portfólia

Tridsať najlepších študentov z užšieho výberu bude pozvaných na prestížny workshop spoločnosti Canon, ktorý sa uskutoční v rámci festivalu Visa pour l’image vo francúzskom Perpignane. Ide o jeden z najvýznamnejších svetových festivalov reportážnej fotografie.

Workshop ponúkne intímny priestor na výmenu nápadov, budovanie vzťahov a rozvíjanie talentu. Študenti sa zúčastnia na prednáškach a praktických lekciách, ktoré povedú uznávaní fotografi vrátane ambasádora spoločnosti Canon Paola Verzoneho, ktorý povedie majstrovskú lekciu o technikách portrétneho osvetlenia.

Predposledný deň sa študenti zúčastnia na skupinovom hodnotení portfólia, ktoré povedú uznávaní odborníci, napríklad Benoit Baume (Fisheye), Chiara Bardelli Nonina (Vogue Italia) a Fiona Shields (The Guardian), a budú mať jedinečnú príležitosť prezentovať svoju prácu a komentovať dielo svojich kolegov na exkluzívnom fóre na zdieľanie znalostí. Na záver sa účastníci zúčastnia na otváracom dni festivalu Visa pour l’image.

Hamburská prehliadka portfólií

V záverečnej fáze procesu sa päť finalistov vydá do Hamburgu, kde sídli najnovšia európska profesijná rozvojová platforma Hamburg Portfolio Review. Počas trojdňovej cesty sa päť finalistov zúčastní na štyroch individuálnych hodnoteniach portfólia. Ich práce budú fyzicky vystavené na prehliadke a zúčastnia sa na rade exkluzívnych schôdzok s poprednými redaktormi významných médií.

V nasledujúcich šiestich mesiacoch budú môcť využiť dlhodobejší mentoring a získajú grant vo výške 2 000 eur a špičkové vybavenie Canon na podporu ich ďalšej tvorivej práce.

Tridsať najlepších študentov z užšieho výberu bude pozvaných na prestížny workshop spoločnosti Canon, ktorý sa uskutoční v rámci festivalu Visa pour l’image vo francúzskom Perpignane. Zdroj: Canon Slovakia

Susie Donaldson, marketingová riaditeľka spoločnosti Canon pre región EMEA, uviedla: Program Canon Student Development Programme oslavuje skutočne mimoriadne úspechy, kedy môžeme sledovať, ako absolventi predchádzajúcich ročníkov postupujú vo svojej kariére. Vytvárame niečo výnimočné – vysoko efektívny program zdieľania znalostí a rozvoja talentov, ktorý sa sám udržuje v chode. Úspešní absolventi sa totiž vracajú, aby sa programu odvďačili za to, že im pomohol vydať sa správnym smerom.“

Od roku 2017 sa na programe zúčastnilo viac ako 1 000 študentov. Výsledkom sú skutočné úspechy talentovaných jedincov, ktorí sa dokázali presadiť a vydať na profesijnú dráhu. Medzi nich patria napríklad absolventi ako Ksenia Kuleshova (2017), ktorá sa stala úspešnou fotoreportérkou a pravidelne spolupracuje s denníkmi The New York Times a The Wall Street Journal, alebo Michele Spatari (2018), oceňovaná dokumentárna a spravodajská fotografka agentúry AFP, ktorá zachytila niektoré z najvýznamnejších udalostí nedávnej histórie vrátane pandémie Covid-19. Obe fotografky sa po absolvovaní programu stali aj ambasádorkami spoločnosti Canon.

Ak sa chcete prihlásiť do programu Canon Student Development Programme 2022 alebo si prečítať vstupné kritériá, môžete tak urobiť na stránke: https://www.canon.sk/get-involved/future-focus/ 

Granty pre fotožurnalistky aj videodokumentaristov

Spoločnosť Canon Europe vyhlasuje každoročne fotožurnalistické granty, ktorých cieľom je nájsť výnimočných profesionálnych fotografov a filmárov. Grant spoločnosti Canon pre fotožurnalistky pomáha najlepším rozprávačkám a mimoriadnym fotografkám. Grant pre videodokumentaristov oceňuje tých, ktorí chcú dokumentárnou formou zdôrazniť spoločenský, kultúrny alebo ekonomický problém.

Vďaka grantom príjemcovia získajú finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov aj platformu, na ktorej ich budú môcť uverejniť.

Oba granty bežia súčasne s medzinárodným festivalom Visa pour l’image, ktorý patrí k najprestížnejším svetovým udalostiam v odbore fotožurnalistiky. Víťazi budú oficiálne oznámení na festivale v septembri vo francúzskom meste Perpignan. Ich výsledné práce budú predstavené v nasledujúcom roku.

  • Grant spoločnosti Canon pre videodokumentaristov

Tento grant už tretí rok oslavuje tvorivú dokumentárnu tvorbu a oceňuje najlepšie začínajúce filmárske talenty. Víťaza v júni vyberie porota zložená z osobností zo sveta profesionálnej fotografie. Získa grant vo výške 8 000 eur a zapožičané mu bude aj vybavenie značky Canon na výrobu krátkometrážneho dokumentárneho filmu. Príspevky budú posudzované podľa prezentácie, relevancie a originality projektu.

Minuloročný víťaz – fotograf Camille Millerand – použil financie aj profesionálne filmové vybavenie značky Canon na prácu na svojom projekte The Invisibles. Sledoval nelegálnych pracovníkov, ktorí sú dôležitou súčasťou francúzskej ekonomiky. Jeho dokument bude premietaný na tomto ročníku festivalu.

  • To najlepšie zo ženskej fotožurnalistiky

Už 22. rokom spoločnosť Canon a Images Evidence udelia grant vynikajúcej fotografke ako uznanie za jej príspevok k fotožurnalistike. Víťazka získa 8 000 eur na financovanie celoročného projektu, ktorý bude vystavený v nasledujúcom ročníku.

Minuloročná víťazka 2021 Acacia Johnson za peniaze z grantu realizovala svoj projekt na Aljaške – Poznávať Zem zhora: piloti z divočiny spájajú vidiecke oblasti Aljašky. Svoje dielo predstaví na festivale Visa pour l’image 2022.

Projekt financovaný z grantu Acacia Johnson začala vo svojom rodnom meste Anchorage, kde tunajšiu komunitu zvečnila prostredníctvom veľkoformátových portrétov pilotov s ich lietadlami a leteckých snímok lietadiel za letu v aljašskej krajine. Zdroj: Acacia Johnson

Predchádzajúce víťazky grantu dostali finančné prostriedky, podporu a možnosť predstaviť svoje práce. Tiež sa stali zdrojom inšpirácie pre ďalšie fotografky. Acacia Johnson, víťazka grantu z roku 2021, hovorí: „Bolo mi cťou získať fotožurnalistický grant spoločnosti Canon za rok 2021. Grantové peniaze mi umožnili venovať čas, energiu a kreativitu projektu v pomalšom tempe a s nádejou, že bude trvalým prínosom pre moju rodnú komunitu. Pokiaľ premýšľate, či sa zúčastniť, rozhodne vám to odporúčam skúsiť – grant môže znamenať zásadný krok vo vašej kariére. Mne umožnil uskutočniť môj dlho vysnívaný projekt.“

Prihlášky do oboch grantov je možné podávať do 17. mája 2022.

Dalšie informácie o grante spoločnosti Canon pre fotožurnalistky nájdete na stránkach www.visapourlimage.com/en/festival/awards-and-grants/bourse-canon-de-la-femme-photojournaliste.

Dalšie informácie o grantu spoločnosti Canon pre videodokumentaristov nájdete na stránkach
www.visapourlimage.com/en/festival/awards-and-grants/bourse-canon-du-documentaire-video-court-metrage.

Zdroj titulnej foto: unsplash.com