Študent a zároveň tréner na TEDI: Hranie nie je len o sedení za počítačom

Martin Paučin je študentom FMK UCM v Trnave v študijnom programe teória digitálnych hier a zároveň trénerom e-športového tímu. Stará sa o organizáciu UCM TEDI Bears, ktorá zastrešuje viac ako 120 ľudí.

O tom, ako pristupovať k e-športu na akademickej pôde i v spoločnosti ako takej, ako súvisí s FMK alebo i to, čo obnáša starať sa o e-športový tím, sa dočítate v rozhovore na indexmag.sk.

Patria hry a e-šport vôbec na akademickú pôdu?

Podľa mňa určite áno, pretože sa dostávame do budúcnosti, kedy je e-šport už súčasťou takmer všetkého. Môžeme teda vidieť, že čoraz viac značiek a brandov sa snaží zaujať aj túto hráčsku komunitu. Na našej akademickej pôde je super, že sme ho začali relatívne skoro prijímať. Nachádzame sa v role early adaptations a sme jedni z prvých, ktorí ukazujú, že e-šport patrí na akademickú pôdu. Dá sa z neho veľa vecí naučiť a zároveň je to vec, ktorá sa bude do budúcna určite rozrastať v obrovských číslach.

Ako prebieha štúdium tohto odboru?

Štúdium tohto odboru prebieha v dvoch stupňoch, teda bakalársky a magisterský. Kto je naozaj dobrý, ten sa môže potom ešte dostať na PhD. Prvý ročník je, povedzme, začleňovací, v ktorom sa naučíte viac o histórii a kultúre hier, plus študenti, ktorých láka grafika, kódovanie a celkové kreovanie hier si nájdu predmety, ktoré im vyhovujú.

Zároveň sa učíme aj dramaturgiu pre hry, zvuk pre hry a zároveň je tu aj predmet e-šport, ktorý na škole vyučujeme. Na tom predmete sa zameriavame na zlepšovanie herných praktík, teamplay, softskills, trénerstvo alebo manažment. Celkovo štúdium prebieha v takej forme, že kto sa chce učiť, ten sa toho naučí naozaj dosť.

Čo ťa najviac baví na tvojom odbore?

Celkovo je to pre mňa jednoznačne e-šport, ktorý keďže aj z jednej časti vyučujem, tak je to jedno z toho, čo mi najviac prirástlo k srdcu. Je tam pre mňa tá osobná interakcia s hráčmi a celkovo toho, že vidím naozaj z obrovskej škály ľudí, ako kto pristupuje k e-športu a celkovo ku škole.

Ja osobne som na tejto škole našiel asi všetko, čo som čakal. To boli hlavne veci okolo e-športu. Sám som nevedel, že to budem hľadať, ale prišiel som k tomu tak super, že vlastne teraz je to, čo je pre mňa ten driving power toho, aby som ostal na škole.

V čom je to odlišné od ostatných, tradičnejších odborov a predmetov?

Odlišné je to hlavne v tom, že je to nový odbor aj predmet. Odbor má približne 7 rokov, predmet učíme 3 roky, teda je to naozaj čerstvá vec. Odlišuje sa to najmä tým, že je to nové. Kopec vecí je takých, že ešte len zisťujeme, ako chceme, aby to fungovalo. Niektoré veci, ktoré robíme, sú skôr „beta testovania“ na ľuďoch, ako sa to má učiť.

» Celý rozhovor s Martinom Paučinom nájdete na tomto odkaze.

Zdroj titulnej foto: UCM TEDI Bears