marketing and media identity 2023

Odborníci diskutujú o využití a vplyve umelej inteligencie. Tá konferenciu spolumoderuje

V utorok 14. novembra sa v Trnave začína medzinárodná vedecká konferencia Marketing and Media Identity, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Hlavnou témou je vplyv umelej inteligencie na kreatívny priemysel a výzvy, ktoré so sebou prináša.

Na konferencii vystúpia zástupcovia reklamných a výskumných agentúr, ako aj zástupcovia médií a akademickej obce. Spoločne s hosťami budú diskutovať o výhodách, ale aj rizikách umelej inteligencie a o tom, ako ovplyvnila prácu v marketingu, médiách a digitálnych hrách.

Ponúkne priestor na diskusiu aj výmenu skúseností

Konferencia ponúkne aj samostatné sekcie venované vedeckým príspevkom, v rámci ktorých budú predstavené výsledky aktuálnych výskumov a štúdií z oblasti využitia umelej inteligencie a jej súčasných aspektov. Medzi ďalšie témy konferencie patria: umelá inteligencia a trendy v reklame a digitálnych hrách, vplyv umelej inteligencie na šírenie dezinformácií či otázka, do akej miery nahradí umelá inteligencia ľudské zdroje v kreatívnych profesiách.

„Vplyv umelej inteligencie dnes vidíme vo všetkých odvetviach, kreatívny priemysel nevynímajúc. Táto oblasť prináša so sebou množstvo výhod, ale aj rizík, o ktorých je potrebné hovoriť a ktoré je potrebné neustále skúmať. Konferencia ponúkne priestor nielen na diskusiu o týchto otázkach, ale aj možnosť výmeny medzinárodných skúseností a poznatkov,“ uviedla dekanka FMK Ľudmila Čábyová.

Konferencia je spolumoderovaná pomocou umelej inteligencie.

Budú oceňovať absolventa aj študentov

Súčasťou je aj odovzdanie ocenenia Granátové jablko významným absolventom a študentom za reprezentáciu fakulty a šírenie dobrého mena. Laureátmi tohtoročného ocenenia sú Juraj Kováč z reklamnej agentúry This is Locco a študenti Bernadetta Čaranová a Patrik Friedmann, ktorí sa podieľajú na príprave a tvorbe univerzitného časopisu atteliér.

Konferencia Marketing and Media Identity nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu medzinárodných vedeckých konferencií Marketing Identity a Megatrends and Media, ktoré Fakulta masmediálnej komunikácie organizovala od roku 2005.