Quo Vadis 2024

Quo Vadis 2024: Pridajte sa do našej CommUnity

Aktuálnou témou konferencie Quo Vadis 2024 je socializačný potenciál médií, marketingu, umenia a digitálnych hier.

Aj tento rok pre vás doktorandky a doktorandi Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Quo Vadis 2024: CommUnity. Nosnou témou je opätovné objavovanie a posilňovanie socializačného potenciálu médií, marketingu, digitálnych hier a umenia.

V poslednom čase v spoločnosti rezonovali témy ohľadom umelej inteligencie a virtuálnej reality. Súvisiace technológie pritom významne pretvárajú komunikačné prostredie a prinášajú nové výzvy, ale aj príležitosti. Medzi najzásadnejšie problémy patria početné riziká spojené s čoraz širším uplatňovaním digitálnych inovácií na celospoločenskej úrovni.

Jedným z týchto rizík je obava z prehlbujúcej sa dehumanizácie ľudskej komunikácie. Strach zo straty našej kultúrnej identity, spolupatričnosti, empatie či schopnosti budovať komunity a nadväzovať trvalé, zmysluplné kontakty s inými. V súvislosti s týmito náročnými témami nás zaujíma, či je možné eliminovať alebo aspoň obmedziť intenzívnu polarizáciu názorového a ideového spektra vo verejnom diskurze a iniciovať racionálnejšiu, empatickejšiu komunikáciu založenú na vzájomnom rešpekte.

Témy, o ktorých sa dozviete viac

Na konferencii sa dozviete, ako sa vyvíjajú platformy sociálnych médií a do akej miery (ne)dokážu reprodukovať skutočnú socializáciu a iniciovať či formovať vzťahy medzi jednotlivcami a rôznymi cieľovými skupinami. Účastníčky a účastníci budú diskutovať aj o výzvach a príležitostiach spojených s virtuálnou socializáciou. Pôjde napríklad o skúmanie problematiky vo vzťahu k vytváraniu fanúšikovských komunít, rôznych cieľových skupín a spotrebiteľských segmentov, digitálno-herných komunít.

Osobitným problémom je aj sociálna dynamika predpokladajúca zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti populácie. Mimoriadnu dôležitosť pripisujeme napríklad aj aktívnemu zapájaniu rôznych cieľových skupín do procesov tvorby obsahu, propagovaniu výrobkov, služieb a zážitkov či vytváraniu virtuálnych sietí zameraných na nadväzovanie profesionálnych vzťahov a kontaktov.

Kedy a kde sa vidíme?

Vedecké podujatie je určené pre doktorandky, doktorandov a mladé vedecké osobnosti, ale aj študentky a študentov, ktorých zaujíma, ako vyzerá vedecký svet. So svojím príspevkom sa môžete zaregistrovať prostredníctvom online formulára do 4. apríla 2024, samotnú prácu je potrebné odovzdať do 8. apríla 2024. Konferencia sa bude konať 11. apríla 2024 v miestnosti Z.03 na Nám. J. Herdu 2. Udalosť budeme vysielať aj online. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke konferencie Quo Vadis 2024: CommUnity.