Dobré správy pre uchádzačov: Príručka na prijímacie skúšky je opäť dostupná

Pre záujemcov o štúdium sme vydali e-publikáciu, ktorá im pomôže pri príprave na prijímačky. V článku nájdete spôsob prístupu k publikácii.

Knižka s názvom Masmediálne štúdiá: príručka na prijímacie skúšky je prispôsobená požiadavkám na úspešné absolvovanie prijímacieho konania. Nájdete v nej spracované témy napríklad z oblasti:

  • marketingu,
  • umenia,
  • mediálnej výchovy,
  • autorského práva,
  • anglického a nemeckého jazyka.

príručka pre uchádzačov fmk

Príručka obsahuje aj ukážky testov z minulých rokov. Prístup k nej získate na stránke archiv.fmk.sk/obchod.