Vyrastá nám nádejná generácia mladých marketérov, hodnotia našich študentov renomovaní odborníci

Uplynulý týždeň sa na pôde Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) uskutočnilo stretnutie hodnotiacej komisie. S týmto združením naša fakulta spolupracuje už niekoľko rokov.

Išlo o hodnotenie semestrálnych prác našich študentov a študentiek prvého ročníka na magisterskom stupni, ktoré vypracovávali na predmete marketingový manažment. Počas zimného semestra pracovali aj na konkrétnych zadaniach z praxe, ktoré ohodnotila komisia zložená z odborníkov a odborníčok. 

V príspevku na Facebooku združenie SZZV napísalo: „Dnes sme mali príležitosť zhodnotiť práce študentov marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave a môžeme potvrdiť, že nám vyrastá nádejná generácia mladých marketérov. Odvážnych a zároveň so silným dôrazom na zodpovednosť. Kvalita ich práce však závisí od toho, že sa im tí skúsenejší venujú. A preto nám bolo cťou poskytnúť študentom mentoring pri príprave konkrétnych návrhov. Už teraz sa tešíme na odovzdávanie cien pre tri najlepšie tímy.

fmk a szzv

Študentské návrhy boli aj na základe vyjadrení členov poroty na úrovni dobrých agentúr. Zdroj: facebook.com/Slovenské združenie pre značkové výrobky

Zloženie hodnotiacej komisie:

Ing. Renata Miklenčičová, PhD. – FMK UCM v Trnave
Mgr. Hana Nováková, MBA – OZV Envipak
Ing. Adriana Czímerová – MŽP SR, vedúca odboru odpadového hospodárstva
Ing. Petra Csefalvayová – Incien
Ľubica Novotná – zástupca spol. Nestlé 
Mária Jendrišáková – zástupca spol. Danone
David Pisarčík – zástupca spol. PG
Ľubomír Tuchscher – zástupca SZZV
Roman Šterbák – zástupca SZZV

O aktivite informovala vyučujúca predmetu Dr. Miklenčičová.