Spravodajský obsah prispôsobujeme rôznym platformám, máme aj TikTok, hovorí Oľga Dúbravská z ta3

Uplynulý týždeň sa v Kine OKO uskutočnila prednáška na tému multiplatformovej žurnalistiky s odborníčkami z praxe.

Dnešní novinári nezačínajú pracovať až po prekročení prahu dverí do redakcie, ale hneď ráno počas skrolovania noviniek na sociálnych médiách. Nielen o tom v utorok 26. marca porozprávali Oľga Dúbravská, riaditeľka komunikácie a strategického rozvoja ta3 a zároveň externá doktorandka na Katedre masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave, a tiež riaditeľka spravodajstva a publicistiky ta3 Zuzana Martináková.

Obsah rovnaký, forma odlišná

Oľga Dúbravská na úvod nášmu študentstvu pustila video, ktoré nakrútila v televízii deň predtým na svoj smartfón (nakrúcanie na smartfón je, mimochodom, tiež jednou zo zručností, ktorou dnešný multimediálny novinár musí disponovať). V ňom sa pýtala svojich kolegov a kolegýň, čo znamená multiplatformová žurnalistika a ako v praxi vyzerá.

V ankete obsiahla rôznorodú vekovú hranicu – od 24-ročnej správkyne ich TikToku cez ľudí v strednom veku až po 70-ročného kolegu. Poskytli nám široké spektrum pohľadov a aspektov, ktoré súvisia so súčasnou žurnalistikou v digitálnom svete.


To, čo sa študentky a študenti učia na prednáškach, mali odprezentované na príkladoch z reálnej redakcie. Multiplatformovosť sa prejavuje najmä v tom, že rovnaký obsah je šírený nielen televíziou, ale aj prostredníctvom ich webovej stránky, sociálnych médií od Facebooku cez Instagram až po TikTok, a tiež cez podcasty a ďalšie kanály.

Onlinové médiá sú nútené prispôsobovať sa recipientom, ktorých návyky sa menia. Mnohí dnes čerpajú informácie iba zo sociálnych médií, a tie dnes preto tvoria neoddeliteľnú súčasť novinárstva.

Prednáška s hostkami z ta3 sa uskutočnila v rámci predmetov dejiny žurnalistiky a multiplatformová žurnalistika. Zdroj: FMK/Bianka Francistyová

Hranica medzi pracovným a osobným voľnom sa stiera

V súvislosti s novinárstvom dneška sa hovorí aj o tom, že pracovný čas už nie je striktne oddelený od voľného času. Pracovníci médií – aj podľa slov z úvodného videa – začínajú pracovať takmer hneď po zobudení. Vyžaduje sa, aby bol človek rýchlo zorientovaný v aktuálnom dianí.

Rovnako je dnes dôležitá aj sebaprezentácia mediálne známeho človeka (novinárky/novinára, redaktorky/redaktora, moderátorky/moderátora) na jeho osobných profiloch na sociálnych médiách – robí tým reklamu nielen sebe a svojej práci, ale aj médiu, ktoré ho zastrešuje. Často majú práve jednotlivé osobnosti väčší dosah na publikum ako samotné médium, aj z novinárov sa stávajú influenceri.


Zaujímavé postrehy predniesla aj Zuzana Martináková, spomenula napríklad aj školenia, ktoré absolvovali s pracovníkmi britskej stanice BBC. Na prednáške zaznelo mnoho podnetných myšlienok, čoho dôkazom bolo aj veľa otázok od študentiek a študentov počas následnej diskusie

Prednáška sa uskutočnila v rámci projektu APVV: Hypermoderná mediálna kultúra –Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia pod záštitou doc. Višňovského a Mgr. Francistyovej, ako aj Dr. Kramara Jonisovej a Dr. Opralu, vyučujúcich predmet multiplatformová žurnalistika. 

Zdroj titulnej foto: FMK/Bianka Francistyová
Zdroj videí: FMK/Eva Kramara Jonisová