marek arpáš a miroslav frindt

Žurnalisti Marek Arpáš a Miroslav Frindt prednášali na FMK

Katedra umeleckej komunikácie pripravila v rámci predmetu televízna žurnalistika pre poslucháčov a poslucháčky magisterského štúdia KOMU dve stretnutia s aktívnymi televíznymi žurnalistami.

Obaja hosťujúci spíkri sa s ohľadom na svoje skúsenosti vyjadrili veľmi pozitívne aj o úrovni študentov, študentiek, absolventov a absolventiek FMK, ktorí/é prichádzajú do médií, v ktorých pracujú. Pokladajú ich – aj v porovnaní s inými absolventami mediálnych odborov iných škôl – za veľmi dobre pripravených.

Arpáš aj o komentovaní živých športových prenosov

Prvé sa uskutočnilo 5. marca, športového novinára a komentátora TV Markíza Mareka Arpáša predstavil študentstvu Laco Halama, režisér a zároveň náš pedagóg. Počas 1,5-hodinového zaujímavého rozprávania hosť predstavil rozdiely medzi agentúrnym, rozhlasovým a televíznym športovým spravodajstvom.

Odpovedal na množstvo otázok súvisiacich s jeho profesionálnymi skúsenosťami, ale aj postavením a úlohou športu v spoločenskom priestore. Diskusiu obohatili zasvätené i zábavné odpovede na otázky študentov súvisiacich s moderovaním a komentovaním živých športových prenosov, prostredím vrcholového športu a známych športových hviezd.

Diskusia s Frindtom v „Deň D“

O týždeň neskôr, 11. marca, bol hosťom na rovnakom predmete aj známy skúsený redaktor a moderátor Miroslav Frindt, poverený riadením sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS. Diskusiu s ním opäť viedol náš pedagóg Dr. Halama. Návšteva M. Fridta sa zhodou nechcených okolností konala v deň, kedy boli zverejnené legislatívne zámery ministerky kultúry súvisiace s RTVS.

Samozrejme, že študenti a študentky sa intenzívne zaujímali o postoje hosťa a jeho kolegov, ako aj budúci vývoj v RTVS. K situácii sa vyjadrilo aj vedenie fakulty, zverejnilo otvorený list adresovaný premiérovi, predsedovi parlamentu a ministerke kultúry. Podpísať sa podeň môžete aj vy na tomto odkaze.

Hosť však okrem toho priblížil aj spôsob fungovania spravodajskej redakcie, svoje moderátorské skúsenosti a tiež každodenné konfrontovanie sa so zhoršujúcou sa atmosférou vo verejnom priestore, ktoré ako novinár pociťuje. Hovoril aj o svojej literárnej tvorbe, ktorá, ako sa vyjadril, je formou relaxu, nevyhnutnou pri náročnej práci v televíznom prostredí.

Zdroj fotografií: archív L. Halamu