Mgr. Ladislav Halama, PhD.

odborný asistent

Na FMK UCM pôsobí od roku 2013. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení, Divadelnú fakultu, odbor Filmovej a televíznej réžie (1980), kde získal titul magistra. V rokoch 2019 – 2022 absolvoval na FMK doktorandské štúdium a získal titul PhD. s dizertačnou prácou na tému „Vplyv digitálnych technológií na kreatívne postupy vo filme a televízii“.

Jeho vedecko-teoretická činnosť je zameraná na sledovanie premien v tvorivých procesoch a postupoch, ktoré prinášajú do oblasti filmovej a televíznej produkcie nové technológie. Vychádza najmä z dlhoročných skúseností filmového režiséra, ktoré mu umožňujú nachádzať nové pohľady na vplyv digitálnych technológií na kreatívne postupy vo filmovej tvorbe. Na FMK začal prednášať audiovizuálnu tvorbu, neskôr dramaturgiu a réžiu pre poslucháčov magisterského štúdia.

Od roku 1982 pôsobil v RTVS, od roku 1986 realizoval ako režisér množstvo vlastných filmových a televíznych projektov, od roku 1990 pôsobí ako filmový režisér a producent. Kontinuálne sa venuje tvorbe filmových a televíznych projektov v spolupráci s RTVS a inými televíznymi spoločnosťami a producentmi. Nakrútil desiatky filmových a televíznych projektov, stovky televíznych relácií a množstvo multimediálnych projektov. Ako člen Katedry umeleckej komunikácie pôsobí aj ako školiteľ bakalárskych a diplomových prác – najmä pri prácach súvisiacich s audiovíziou, resp. filmom.

V súčasnosti prednáša viacero predmetov, ktoré súvisia s tvorbou a realizáciou audiovizuálnych diel (audiovizuálne praktikum – kamera, strih; praktikum audiovizuálnej tvorby, a.i.). Dlhodobo vedie filmové kabinety. Zúčastňuje sa na príprave fakultných filmových eventov, organizuje prednášky hosťujúcich spíkrov z prostredia filmu a televízie a spolupracuje na projektoch v tejto oblasti.

Oblasť záujmu: hraná televízna a filmová tvorba, televízne zábavné programy, priame prenosy všetkých žánrov, multimédiá, informačné technológie v televíznej produkcii, televízna technika a produkcia, televízna a filmová estetika.

 

Publikácie

HALAMA, P. - HANÁK, R. - MASARYK, R. 2012. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie: Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. ISBN 978-80-88910-40-4.

Predmety

  • kabinetné praktikum filmovej tvorby - 2., 3. Bc. KOMU
  • praktikum filmovej tvorby - 1., 2. Mgr. KOMU
  • autorské praktikum – kamera, strih - 2. Bc. TEDI
  • praktikum audiovizuálnej tvorby - 3. Bc. KOMU (EXT)
  • audiovizuálne praktikum - 2. Mgr. TEDI (EXT)
  • dramaturgia a réžia - 1. Mgr. KOMU (D, EXT)
  • Pobyty

  • Študijno-pedagogická mobilita: Fakulta masmediálních komunikací na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne, február - máj 2022
  • Oznamy