Mgr. Ladislav Halama

denný doktorand, vedúci kabinetu filmovej tvorby

Mgr. Laco HALAMA pôsobí na FMK od roku 2013, začal ako odborný asistent na Katedre umeleckej komunikácie. Magisterský titul získal na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde ukončil v roku 1980 šúdium filmovej a televíznej réžie u prof. Igora Ciela. Po dlhoročnej praxi filmového a televízneho režiséra (spočiatku pracoval v Slovenskej televízií, od roku 1990 ako režisér a producent vo vlastných produkčných spoločnostiach) počas ktorej vytvoril stovky televíznych relácií, ale aj niekoľko hraných celovečerných filmov, začal prednášať na FMK UCM.

V roku 2019 bol prijatý na doktorandské štúdium – v rámci dizertačnej práce sa bude venovať štúdiu vplyvu nových digitálnych technológií na realizačné a tvorivé postupy pri filmovej produkcii.

Prednáša najmä predmety súvisiace s audiovizuálnou tvorbou: Audiovizuálna tvorba (1. ročník Bc.), Kabinet filmovej tvorby (2.-3. ročník Bc), Kreatívny ateliér filmovej tvorby (.1.-2. ročník Mgr), a tiež predmet Réžia (1. ročník Mgr).

Pri práci so študentami sa venuje najmä praktickým postupom pri realizácií vlastných prác poslucháčov, konzultuje a vedie bakalárske práce s praktickými výstupmi a venuje sa spoluorganizovaniu eventov súvisiacich s prezentáciou študentskej audiovizuálnej tvorby (Frejm, prehliadka ŠVOaUK, a i.).

Oblasť záujmu: hraná televízna a filmová tvorba, televízne zábavné programy, priame prenosy všetkých žánrov, mulimédiá, informačné technológie v televíznej produkcii, televízna technika a produkcia, televízna a filmová estetika.

 

Publikácie

HALAMA, P. - HANÁK, R. - MASARYK, R. 2012. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie: Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. ISBN 978-80-88910-40-4.

Predmety

  • Základy audiovizuálnej tvorby - 1. Bc. MARK
  • Réžia - 1. Mgr. MARK
  • Kabinetné praktikum filmovej tvorby - všetky ročníky a ŠP
  • Kreatívny ateliér filmovej tvorby - KOMU, MARK

Oznamy