Mgr. Ladislav Halama

denný doktorand, vedúci kabinetu filmovej tvorby

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 04

utorok, 09.00 - 11.00 hod.

Linked In: laco-halama/26/9b8/488

Web: https://www.facebook.com/laco.halama

Mgr. Laco HALAMA pôsobí na FMK od roku 2013, začal ako odborný asistent na Katedre umeleckej komunikácie. Magisterský titul získal na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde ukončil v roku 1980 šúdium filmovej a televíznej réžie u prof. Igora Ciela. Po dlhoročnej praxi filmového a televízneho režiséra (spočiatku pracoval v Slovenskej televízií, od roku 1990 ako režisér a producent vo vlastných produkčných spoločnostiach) počas ktorej vytvoril stovky televíznych relácií, ale aj niekoľko hraných celovečerných filmov, začal prednášať na FMK UCM.

V roku 2019 bol prijatý na doktorandské štúdium – v rámci dizertačnej práce sa bude venovať štúdiu vplyvu nových digitálnych technológií na realizačné a tvorivé postupy pri filmovej produkcii.

Prednáša najmä predmety súvisiace s audiovizuálnou tvorbou: Audiovizuálna tvorba (1. ročník Bc.), Kabinet filmovej tvorby (2.-3. ročník Bc), Kreatívny ateliér filmovej tvorby (.1.-2. ročník Mgr), a tiež predmet Réžia (1. ročník Mgr).

Pri práci so študentami sa venuje najmä praktickým postupom pri realizácií vlastných prác poslucháčov, konzultuje a vedie bakalárske práce s praktickými výstupmi a venuje sa spoluorganizovaniu eventov súvisiacich s prezentáciou študentskej audiovizuálnej tvorby (Frejm, prehliadka ŠVOaUK, a i.).

Oblasť záujmu: hraná televízna a filmová tvorba, televízne zábavné programy, priame prenosy všetkých žánrov, mulimédiá, informačné technológie v televíznej produkcii, televízna technika a produkcia, televízna a filmová estetika.

 

Publikácie

HALAMA, P. - HANÁK, R. - MASARYK, R. 2012. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie: Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. ISBN 978-80-88910-40-4.

Predmety

  • Základy audiovizuálnej tvorby - 1. Bc. MARK
  • Réžia - 1. Mgr. MARK
  • Kabinetné praktikum filmovej tvorby - všetky ročníky a ŠP
  • Kreatívny ateliér filmovej tvorby - KOMU, MARK

Oznamy