Mgr. Ladislav Halama

denný doktorand, vedúci kabinetu filmovej tvorby

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 10:00 - 11:30 hod., JAMA, zborovňa KUK

Linked In: laco-halama/26/9b8/488

Web: https://www.facebook.com/laco.halama

Na FMK UCM pôsobí od roku 2013. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení, Divadelnú fakultu, odbor Filmovej a televíznej réžie (1980), kde získal titul magistra. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá najmä problematikou digitálnych technológii a ich využívaním v oblasti filmovej a televíznej produkcie, ako aj vplyvom digitálnych technológií na kreatívne postupy vo filmovej tvorbe.

Od roku 1982 pôsobil v RTVS, od roku 1986 realizoval ako režisér množstvo vlastných filmových a televíznych projektov, od roku 1990 pôsobí ako filmový režisér a producent. Kontinuálne sa venuje tvorbe filmových a televíznych projektov v spolupráci s RTVS a inými televíznymi spoločnosťami a producentami. Nakrútil desiatky filmových a televíznych projektov, stovky televíznych relácií a množstvo multimediálnych projektov. Ako člen Katedry umeleckej komunikácie pôsobí aj ako školiteľ bakalárskych prác – najmä pri témach prácach súvisiacich s audiovíziou resp. filmom.

Pri práci so študentami sa venuje najmä praktickým postupom pri realizácií vlastných prác poslucháčov, konzultuje a vedie bakalárske práce s praktickými výstupmi a venuje sa spoluorganizovaniu eventov súvisiacich s prezentáciou študentskej audiovizuálnej tvorby (Frejm, prehliadka ŠVOaUK, a i.).

Oblasť záujmu: hraná televízna a filmová tvorba, televízne zábavné programy, priame prenosy všetkých žánrov, mulimédiá, informačné technológie v televíznej produkcii, televízna technika a produkcia, televízna a filmová estetika.

 

Publikácie

HALAMA, P. - HANÁK, R. - MASARYK, R. 2012. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie: Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. ISBN 978-80-88910-40-4.

Predmety

  • Základy audiovizuálnej tvorby - 1. Bc. MARK
  • Réžia - 1. Mgr. MARK
  • Kabinetné praktikum filmovej tvorby - všetky ročníky a ŠP
  • Kreatívny ateliér filmovej tvorby - KOMU, MARK

Oznamy