Mgr. Ladislav Halama

odborný asistent, vedúci kabinetu filmovej tvorby

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 26

utorok, 10.00 - 11.30 hod.

Linked In: laco-halama/26/9b8/488

Web: https://www.facebook.com/laco.halama

Magister Ladislav Halama sa dlhodobo venuje filmovým a televíznym projektom ako režisér aj producent. Založil a je spolumajiteľom niekoľkých spoločností v oblasti audiovizuálnej produkcie.

Je absolventom filmovej a televíznej réžie na VŠMU. Pracoval ako režisér v STV, neskôr aj ako režisér v slobodnom povolaní. Vytvoril desiatky filmových hraných filmov, inscenácií, stovky televíznych relácii a rôznych audiovizuálnych projektov. Aktuálne sa venuje najmä televíznej produkcii.

Od roku 2013 pôsobí na KUK FMK UCM. Prednáša poslucháčom 1. ročníka základy audiovizuálnej tvorby a vedie kabinet filmovej tvorby.

Oblasť záujmu: hraná televízna a filmová tvorba, televízne zábavné programy, priame prenosy všetkých žánrov, mulimédiá, informačné technológie v televíznej produkcii, televízna technika a produkcia, televízna a filmová estetika.

 

Publikácie

HALAMA, P. - HANÁK, R. - MASARYK, R. 2012. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie: Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. ISBN 978-80-88910-40-4.

Predmety

  • Základy audiovizuálnej tvorby I., II. - ročník Bc. MARK
  • Kabinetné praktikum filmovej tvorby - všetky ročníky a ŠP
  • Kreatívny ateliér filmovej tvorby - KOMU, MARK
  • Termíny Kabinetov sú nasledovné: Kabinetné praktikum filmovej tvorby VI. (KOMU-BcD15) – pondelok – 17:15 – 18:45 hod. Kabinetné praktikum filmovej tvorby IV. (MARK-BcD15) – utorok – 16:30 – 18:00 hod.

Oznamy