media relations

Čo len z teba bude, keď vyštuduješ odbor media relations?

Pýtala sa na to našej študentky redaktorka z .týždňa v rámci projektu mladej redakcie, zameraného na priblíženie populárnych aj tých menej známych odborov očami ich študentov a absolventov.

Cieľom je pomôcť rozhodnutým či váhajúcim stredoškolákom dostať sa k reálnym informáciám aj osobným skúsenostiam mladých zo štúdií na vysokých školách na Slovensku a aj v zahraničí. 

O odbore media relations (vzťahy s médiami – VZME), ktorý sa vyučuje u nás na FMK, hovorila naša študentka Nina Gelnarová.

Čo a kde študuješ? Aká je náplň tvojho odboru?

Študujem media relations na Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Pre tých, ktorí nevedia, media relations je jeden z nástrojov PR (public relations). Keď sa snažím niekomu v okolí vysvetliť, o čo presne ide, tak vravím, že je to súčasť PR a marketingovej komunikácie. Ide o zameranie viac orientované na marketing, ale máme aj predmety, ktoré sa venujú čisto masmédiám a mediálnym štúdiám.

Prečo si sa rozhodla ostať študovať na Slovensku?

Ja som sa hlásila aj na odbory mimo Slovenska, presnejšie v Českej republike. Čo sa ale týka masmediálnych alebo mediálnych štúdií, tak práve UCM a špecificky FMK je známa tým, že je jediná mediálne zameraná škola u nás, preto v rámci Slovenska bol výber jednoznačný. Odbor ešte vyniká tým, že je vyučovaný v angličtine. Aj v Česku je toho veľa, ale zase také sústredenie práve na media relations nemá žiaden odbor, aspoň čo som hľadala v blízkych krajinách.

Si už tretiačka – vieš zhodnotiť po rokoch na fakulte, či ťa tento odbor baví?

Ja som ho skôr brala ako taký záložný plán, ale v konečnom dôsledku som veľmi spokojná. Pre mňa je veľkou výhodou, že je to iba trojročný odbor. Magistersky nadväzné štúdium tam tým pádom nie je. Pre niekoho to môže byť síce nevýhodou, pre mňa je to ale devízou: môžem si vybrať, čo budem ďalej študovať.

Fakulta mi navyše poskytuje pokračovanie na hociktorom inom študijnom odbore u nás, bez toho, aby som musela robiť nejaké prestupné prijímačky. Tým pádom je teraz dobré, že som mala tri roky PR, ktoré je v dnešnej dobe veľmi užitočné. Predsa len každá osobnosť, inštitúcia alebo čokoľvek iné potrebuje mať nejakú vonkajšiu komunikáciu s verejnosťou a taktiež aj s médiami, pokiaľ sa chce plnohodnotne zviditeľniť, keďže médiá hýbu svetom.

» Prečítajte si celý rozhovor na tyzden.sk/mladi.

Zdroj ilustračnej foto: unsplash.com