Čo je pravidlo 40 Olympijskej charty a ako (ne)môžu komunikovať športovci počas olympiády?

Odpovede na tieto otázky a mnoho iného sa dozvedeli študenti a študentky na prednáškach s Petrom Pašuthom, šéfom mediálnej komunikácie Slovenského športového a olympijského výboru (SŠOV).

Počas prednášky na predmete sponzoring priblížil fungovanie tzv. pravidla 40 Olympijskej charty v praxi, teda aké sú špecifiká komunikácie neolympijských značiek vo vzťahu k športovcom.

Prezradil tiež, aké práva a obmedzenia majú športovci a značky pri svojej komunikácii pred a počas trvania olympiády.

 

S Petrom Pašuthom zo ŠŠOV sa naši marketéri a marketérky stretli i v rámci predmetu PR, tentokrát priamo na pôde Olympijského domu. Témou bola mediálna a komunikačná stratégia SŠOV.

V rámci stretnutia krátko diskutovali i s novým tajomníkom pre šport Ministerstva športu a cestovného ruchu a prezreli si exponáty olympijského múzea. O aktivitách informovala Dr. Ďurková z Katedry marketingovej komunikácie, vyučujúca spomínaných predmetov. 

 

Zdroj titulnej foto: Damián Tomáš