fmk a szzv

Študenti FMK aj tento rok pracovali na reálnych zadaniach, získali cenné skúsenosti

Spolupráca Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) a Fakulty masmediálnej komunikácie trvá od roku 2020. Počas troch rokov úspešne zrealizovali 5 podnetných prednáškových blokov a zaujímavých workshopov, kde svoje skúsenosti z praxe prezentovali viacerí členovia združenia.

Študenti tak mali možnosť doplniť svoje nadobudnuté vedomosti o konkrétne príklady z praxe, osvedčené postupy a metódy. Workshopy súčasne prehĺbili študentom poznatky z marketingového manažmentu. „Prepojenie teoretických vedomostí s praxou predstavuje v súčasnosti dôležitý krok pri implementácii vedomostí, zručností a nápadov do reálneho prostredia. Takýto spôsob výučby umožňuje študentom aplikovať svoje nadobudnuté vedomosti v reálnych situáciách, podporuje rozvoj kritického myslenia a motivuje ich k zlepšeniu svojich schopností a zručností,“ uviedla Renáta Miklenčičová z FMK, ktorá zabezpečuje spoluprácu.

„Veľmi nás teší, že vzájomná spolupráca priniesla minulý rok reálne kontúry pri implementácii konkrétnych návrhov študentov priamo do praxe, čoho dôkazom bola osvetová kampaň spoločnosti Danone, zameraná na zvýšenie povedomia u spotrebiteľov v rámci triedenia obalov ich výrobkov. Verím, že aj tento ročník bude taký úspešný a návrhy študentov nájdu svoje uplatnenie,“ povedal Roman Šterbák, projektový manažér Slovenského združenia pre značkové výrobky.

„Výhodou týchto praktických prednášok bolo, že nás priamo zasvätili do fungovania danej firmy. Neukazovali nám, ako by to možno malo vyzerať, ale realitu, s ktorou sa budeme stretávať aj my. Na základe toho sa nám jednoznačne lepšie pripravilo aj na záverečnú skúšku, pri ktorej som si takmer vždy spomenul na to, ako problematiku riešili priamo vo firme,“ uviedol študent Denis Javořík, člen jedného z ocenených tímov študentov.

Všetky výstupy boli prezentované hodnotiacej komisii, ktorá práce vyhodnotila a určila poradie. Práce hodnotili zástupcovia SZZV, Ministerstva životného prostredia SR, INCIEN, NATUR PACK, NESTLÉ, DANONE, CEPTA a FMK. Na prednáškových blokoch participovali spoločnosti Coca Cola, Danone, Nestlé, PG a Unilever.

O výsledkoch a víťazných tímoch sme písali v tomto článku:

Odmenili najšikovnejších študentov marketingu

Uvedomil som si dôležitosť manažmentu zákazníkov vo firme, hovorí študent

Predmet marketingový manažment absolvoval aj Denis Javořík, ktorý so svojím tímom spracoval tému Uvedenie nového produktu na trh Jar naturals. Porota ich prácu ocenila druhým miestom v celkom hodnotení. Praktické prednášky a workshopy oceňuje a tvrdí, že je mimoriadne prospešné vidieť, ako profesionáli prinášajú riešenia na konkrétne oblasti.

Predmet absolvovala tiež študentka 1. ročníka Mgr. štúdia Aneta Cabuková. Tvrdí, že išlo o pozitívnu skúsenosť, vďaka ktorej získala poznatky o reálnom využití poznatkov v praxi. V rozhovore nám obaja priblížili, ako ich osobne obohatili praktické prednášky a vedenie prác a ako im pomohli nasmerovať sa v ďalšom rozvoji.

Prepájanie teoretických poznatkov s praxou patrí medzi najlepšie a najúčinnejšie formy vzdelávania. Ako hodnotíte praktické prednášky a účasť zástupcov SZZV na výučbe?

Denis: Pre vysokoškolského študenta je teória nevyhnutnou súčasťou jeho vysokoškolského štúdia. Je základom pre pochopenie a následné uplatnenie týchto vedomostí v praxi. Vybrané prednášky od zástupcov SZZV spájajú obe súčasti dohromady, kedy sme my ako študenti mohli priamo nahliadnuť do konkrétnych riešení v rámci veľkých značiek, s ktorými sa bežne stretávame každý deň. Je pre nás mimoriadne prospešné vidieť, ako profesionáli prinášajú riešenia na konkrétne oblasti, v ktorých pracujú, pretože následne vieme aj my, či už pri riešení zadaní na vysokej škole, alebo aj neskôr v praxi, ako postupovať, nad čím sa zamýšľať aj ako priniesť čo najlepší výsledok.

Aneta: Praktické prednášky a účasť zástupcov SZZV na výučbe hodnotím ako veľmi pozitívnu skúsenosť. Prednášky ma vždy bavili, lebo sa týkali reálnych príbehov a smerovania z praxe. Mohli sme sa dozvedieť bližšie informácie o konkrétnych spoločnostiach a spýtať sa, čo nás zaujímalo, alebo čomu sme neporozumeli. Taktiež oceňujem, že vždy sa snažili doniesť pre nás darčeky – v podobe ich produktov, ktoré sme dostali za aktivitu.

Ako vás praktické prednášky a vedenie prác obohatilo? Pomohlo vám lepšie pochopiť problematiku marketingového manažmentu?

Denis: Výhodou týchto praktických prednášok bolo, že nás priamo zasvätili do fungovania danej firmy. Neukazovali nám, ako by to možno malo vyzerať, ale realitu, s ktorou sa budeme stretávať aj my. Na základe toho, sa nám jednoznačne lepšie pripravilo aj na záverečnú skúšku, pri ktorej som si takmer vždy spomenul na to, ako problematiku riešili priamo vo firme. V rámci vedenia prác na seminároch sme od firmy dostali nielen konkrétne zadanie, ale aj dáta, ktoré sme potrebovali k jeho riešeniu. Mali sme tak príležitosť pracovať na skutočných a reálnych kampaniach tak, akoby sme na nich pracovali v danej firme. Tieto zadania podporili naše strategické myslenie, ako uchopiť danú problematiku, ako premýšľať nad viacerými súvislosťami a prepájať tak naše vedomosti naprieč viacerými predmetmi.

Aneta: Bola to pozitívna zmena oproti bežným prednáškam. Nie, že by ma všeobecné prednášky z tohto predmetu nebavili, ale občas potrebujete počuť aj reálne využitie poznatkov v praxi, čo nám takáto skúsenosť umožnila. Taktiež to náš mozog zaujme viac, lebo je to niečo iné a dokážeme sa na to sústrediť lepšie a dlhšie.

Nasmeroval vás tento predmet k novým (možno doteraz nepoznaným alebo nezamýšľaným) oblastiam, ktorým by ste sa chceli venovať?

Denis: V rámci predmetu som si uvedomil dôležitosť manažmentu zákazníkov vo firme. Asi je každému jasné, že na úplnom konci každej nákupnej reťaze by mal byť spokojný spotrebiteľ. Na základe prednášok som mal možnosť pochopiť, čo „spokojný spotrebiteľ“ vlastne znamená, aké procesy sa za tým skrývajú, aké dôležité je budovať vzťahy so zákazníkom s cieľom dosiahnuť jeho lojalitu. Okrem iného sme sa bližšie pozreli na problematiku zeleného marketingu, ako napr. aj nadnárodné korporácie pristupujú k tejto téme, čo považujem za plus.

Aneta: Všetky firmy, ktorých zástupcovia prišli na hodinu, boli „korporátne“ firmy. Ja osobne som ich mala zaškatuľkované, že tam by som asi robiť nechcela. No tým, že sme ich mali ako hostí, zistila som, že to nemusí byť až také zlé a možno by som sa aj takouto cestou uberala. Čo sa týka oblastí, ktoré ma zaujali, okrem prednášok od hostí ma zaujala aj cirkulárna ekonomika či zelený marketing. Obe témy teraz hýbu spoločnosťou a je dôležité o nich vedieť viac.

Odporučili by ste absolvovať tento predmet ostatným študentom? Čo bolo podľa vás na ňom najlepšie?

Denis: Predmet by som rozhodne odporúčal absolvovať každému, kto má pocit, že svoju kariéru nevie začať vo veľkých korporátoch. Na konci niektorých prednášok dokonca sami predstavitelia týchto firiem, ako napr. Procter & Gamble, upozornili na možnosti platených stáží na ich oddeleniach. Predmet rieši aktuálne otázky v marketingovom manažmente a pri práci na zadaniach uplatňuje design thinkingové metódy, prostredníctvom ktorých podporuje našu kreativitu a efektívnejšie riešenie vybraných zadaní.

Aneta: Jasné, že by som odporučila. Veľmi sa mi páčilo, že okrem prednášok či hostí z praxe sme mali aj rôzne kreatívne zadania či aktivity. Niekedy je únavné počúvať až štvrtú prednášku o rôznych témach za sebou. Preto aj malá zmena na predmete, ktorá stimuluje rôzne časti mozgu, nám veľmi pomôže 😊.