Budúcich marketérov z FMK budú opäť mentorovať manažéri známych značiek

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) po úspešnej minuloročnej spolupráci vstupujú v rámci akademického roka 2021/2022 do 2. ročníka spolupráce.

Chcú tak budúcim slovenským marketérom sprostredkovať praktické skúsenosti z prístupu zavedených medzinárodných značiek.

Študentov čakajú zaujímavé prednášky aj mentoring

Manažéri značiek Danone, Henkel, L‘Oreal, Mondeléz, Nestlé alebo Unilever v rámci predmetu marketingový manažment  nadviažu spoluprácu so študentmi 1. ročníka magisterského štúdia a budú mať online prednášky na témy: 

  • Rozdiel medzi stratégiami pre presadzovanie princípov udržateľnosti v závislosti podľa cieľových skupín spotrebiteľov, napr. podľa veku, bydliska, vzdelania, podľa dominantne využívaného zdroja informácií (sociálne siete, komerčné televízie a pod.);
  • ako správne triediť obaly výrobkov Danone a Nutricie – spolupráca s OZV Envipak;
  • integrovaná komunikácia poslania/udržateľnosti na príklade vybranej značky spol. Unilever (v lokálnom kontexte);
  • riadenie vzťahov so zákazníkmi v konkrétnej spoločnosti;
  • zelený marketing Henkel Beauty Care – na príklade vybranej značky z portfólia spol. Henkel. 

K témam budú členovia SZZV zabezpečovať pre študentov fakulty následne mentoring. Poznatky z oblasti zodpovedného podnikania si prostredníctvom inšpiratívnych prednášok a diskusií opäť rozšíri viac ako 120 študentov. Na uvedené témy budú vypracovávať seminárne práce a projekty. 

Tri projekty odmenia

Po skončení semestra komisia, ktorá bude zložená z členov SZZV, odbornej verejnosti a FMK UCM v Trnave, zhodnotí vypracované projekty študentov. Tri víťazné projekty združenie odmení. Študenti získajú hlavne praktické skúsenosti z riešenia konkrétnych projektov (tém) vo vybraných spoločnostiach. Tie môžu využiť počas štúdia, no hlavne po jeho ukončení. Počas vypracovávania zadaných tém získavajú jednotlivé tímy dôležité rady a pomoc od mentorov a nakoniec i spätnú väzbu na  vypracované projekty od vybraných členov SZZV.  

„Prepájanie akademického prostredia s praxou považujeme za veľmi dôležité a kľúčové  pri vzdelávaní študentov a ich príprave na budúce povolanie. Otázkam využitia zeleného marketingu, cirkulárnej ekonomiky či trvalo udržateľného rozvoja venujeme  na FMK UCM dlhodobo pozornosť a uvedomujeme si dôležitosť ich správnej  implementácie do praxe. Preto vítame pokračovanie spolupráce so SZZV a veríme, že spoločnou aktivitou pomôžeme ich lepšiemu využitiu v podnikateľskom prostredí,“ uviedla Ľudmila Čábyová, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

„Rozhodnutie vstúpiť do tohto projektu súvisí s 25. výročím vzniku Slovenského združenia pre značkové výrobky, ktoré si aktuálne pripomíname. Naším cieľom je, aby sme naplnili jedno z hlavných poslaní značiek, a to prispieť k udržateľnému rozvoju  spoločnosti ako takej,“ vysvetlil motiváciu spolupráce projektový manažér Slovenského združenia pre značkové výrobky Roman Šterbák.