szzv a fmk

Spolupráca pokračuje. Slovenské združenie pre značkové výrobky už tretí rok prednáša pre našich marketérov

Najlepší študenti sa budú môcť uchádzať o stáž v zapojených spoločnostiach.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) pokračuje v spolupráci so slovenskými univerzitami aj v akademickom roku 2022/2023. Projekt sa v treťom ročníku rozšíri z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti sa budú môcť osobne zoznámiť s projektami a iniciatívami v oblasti marketingu a udržateľnosti značkových výrobcov. Zároveň sa budú môcť zapojiť do riešenia konkrétnych úloh, na konci ktorých ich čaká špeciálna odmena.

„Teší nás záujem študentov o jednotlivé prezentácie, ako aj o riešenie zadaní. Vnímame to ako záväzok, aby sme aj tentokrát priniesli zaujímavé témy a atraktívnych prezentujúcich s praktickými skúsenosťami,“ vysvetľuje projektový manažér SZZV Roman Šterbák.

Od tímových riešení k individuálnym

Rozšírenie projektu z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM na Prírodovedeckú fakultu UK nie je jedinou novinkou projektu. Po dvoch ročníkoch, kedy sa študenti mohli zapájať do riešenia zadaní v tímoch, tento rok budú mať študenti priestor zapojiť sa aj do individuálnych riešení.

Študenti získajú odbornú spätnú väzbu tak zo strany vysokoškolských vyučujúcich, ako aj praktických profesionálov. Najlepší získajú zaujímavé ocenenie a možnosť uchádzať sa o stáž v zapojených spoločnostiach.

Spolupráca akademického prostredia s praxou a prepájanie nadobudnutých poznatkov s praktickými skúsenosťami vytvárajú najlepší predpoklad pre budúce uplatnenie absolventov v praxi. Sme radi, že naši študenti môžu naplno rozvíjať svoje zručnosti a že sa spolupráca so Slovenským združením značkových výrobcov rozširuje aj do ostatných univerzít. Naše skúsenosti s takouto formou spolupráce sú výborné, o čom svedčí aj spokojnosť študentov, ktorí praktické predmety absolvovali,“ uviedla Renáta Miklenčičová z FMK UCM v Trnave, ktorá spoluprácu zastrešuje.

Pripravené sú nové témy

Tak ako v uplynulých ročníkoch, aj tentokrát sa budú môcť študenti stretnúť so zástupcami spoločností ako Coca-Cola, Danone, Nestlé, PG alebo Unilever. Na projekte v spolupráci s UK v Bratislave okrem SZZV prisľúbili participáciu aj spoločnosti Tetra Pak a Envi-pak.

Pripravované témy pre študentov:

  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi v konkrétnej spoločnosti. (P&G a Coca-Cola)
  • Vplyv sociálnych médií na nákupné správanie spotrebiteľov v eko spoločnostiach. (Danone)
  • Zero waste a udržateľnosť v spoločnostiach. (Nestlé)
  • Význam cirkulárnej ekonomiky vo vybraných spoločnostiach. (Unilever)

Prvú prednášku marketingového manažmentu už majú za sebou

V stredu 19. októbra na prednáške v spolupráci so SZZV prezentovala spoločnosť Procter & Gamble Slovensko, kde prednášali Klaudia Miklušáková a Dávid Pisarčík.

Prednáška bola zameraná na oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi. V závere prednášky bola aktívna diskusia zo strany študentov.

Študentom držíme palce a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zdroj titulnej foto: facebook.com/Slovenské združenie pre značkové výrobky