Poznáme výsledky spolupráce so Slovenským združením pre značkové výrobky, víťazné tímy odmenili

Spolupráca združenia (SZZV) a FMK trvá od roku 2020. Počas dvoch rokoch úspešne zrealizovali niekoľko podnetných a zaujímavých workshopov, kde svoje skúsenosti z praxe prezentovali viacerí členovia združenia.

Študenti tak mali možnosť doplniť svoje nadobudnuté vedomosti a konkrétne príklady z praxe, osvedčené postupy a metódy.

Okrem mentorstva k jednotlivým témam nám združenie zabezpečilo aj online workshopy, ktoré sa uskutočnili v zimnom semestri. Po skončení semestra komisia, ktorá bola zložená z členov SZZV, odbornej verejnosti a FMK, zhodnotili vypracované projekty študentov a vybrali 3 víťazné projekty, ktoré boli ocenené SZZV.

PORADIE VÍŤAZNÝCH PRÁC 2021/2022:

1. miesto

Téma: Zmapovanie integrovanej komunikácie vybranej značky Hellmann´s na slovenskom trhu

Tím: · Michaela Boďová · Sofia Dreveňáková · Sabína Duchoňová · Dominika Čapkovičová · Klaudia Černá

2. miesto

Téma: Riadenie vzťahov so zákazníkmi v konkrétnej spoločnosti

Tím: · Lucia Svoreňová · Karin Paveleková · Lukáš Petriska · Tomáš Študenc · Petra Polčičová · Michal Rusňák

3. miesto

Téma: Ako zlepšiť triedenie obalov Danone v domácnostiach

Tím: · Martina Blanarovičová · Alexandra Čudeková · Denis Bachorec

Ocenení marketéri. Ceny odovzdával výkonný riaditeľ Ľubomír Tuchscher a projektový manažér Roman Šterbák zo SZZV. Zdroj: Renáta Miklenčičová

Spolupráca so združením bude pokračovať aj v ďalšom roku 2022/2023.

Víťazom gratulujeme.