Markeťáci zo štvrtého ročníka spolupracujú s odborníkmi z praxe

Na predmete marketingový manažment participujú odborníci zo Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV). Okrem mentorstva poskytnú aj praktické online workshopy.

Študenti počas tohto semestra pracujú na projektoch, ktoré konzultujú práve so zástupcami SZZV. „Po skončení semestra komisia, ktorá bude zložená z členov SZZV, odbornej verejnosti a FMK, zhodnotí vypracované projekty študentov. Tri víťazné projekty študentov budú združením odmenené,“ vysvetľuje pedagogička predmetu Dr. Renáta Miklenčičová. Spoločnosti zapojené do mentoringu a workshopov sú popredné firmy ako Unilever, Henkel, Nestlé a Coca Cola.

Štvrtáci riešia najmä témy súvisiace so zeleným marketingom, s crosslinovými komunikačnými nástrojmi v zelených spoločnostiach, zaoberajú sa tiež zmenou spotrebiteľského správania k ekoproduktom v súvislosti s pandémiou, cirkulárnou ekonomikou, ale aj riadením vzťahov so zákazníkmi. Všetky oblasti aplikujú na reálnu spoločnosť.

„Cieľom spolupráce je prepojiť oblasť vzdelávania a biznisu, teda transfer poznatkov
z podnikateľského prostredia do akademického,“ ozrejmuje Miklenčičová. Študenti tak podľa jej slov nezískajú iba skúsenosti z riešenia konkrétnych problém, ale aj cennú spätnú väzbu a rady od mentorov. Na workshopoch sa zas dozvedia užitočné informácie zo zákulisia firiem.

Čo je to Slovenské združenie pre značkové výrobky?
Ako jedno z najstarších združení na Slovensku, pôsobí od roku 1996, zastupuje značkových výrobcov na Slovensku v kľúčových otázkach týkajúcich sa výroby, predaja, distribúcie a uvádzania značky na trh. Ide o najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti rýchloobrátkového tovaru s viac ako 5 000 zamestnancami a s obratom viac ako jeden a pol miliardy eur. Základným princípom činnosti SZZV je dobrovoľná, ústretová a korektná spolupráca výrobcov a distribútorov značkových výrobkov. SZZV má 25 členov, sú to spoločnosti, ktoré pôsobia na území Slovenska a jeho členovia sú lídrami v zodpovednom podnikaní, kde je významnou oblasťou práve starostlivosť o životné prostredie a zavádzanie inovácií v komunikácii. Združenie je členom viacerých medzinárodných inštitúcií a asociácií, ako napríklad
Európskeho združenia značkových výrobkov (AIM), Svetovej asociácie zadávateľov reklamy (WFA), Európskej aliancie pre obaly a životné prostredie (Europen), Európskej asociácie pre kozmetiku (Cosmetics Europe), Medzinárodnej asociácie pre detergenty a čistiace prostriedky (A.I.S.E). Na začiatku roka 2021 sa SZZV oficiálne stane členom Európskej aliancie pre potraviny na rastlinnej báze (EAPF).  Časť členskej základne sa v marci 2020 pripojila k „European Plastics Pact“ a  zaviazala sa k  prijatiu dobrovoľných environmentálnych záväzkov.