Ilustračné foto

Porota ocenila najlepšie práce študentov zamerané na podporu ekoproduktov a zodpovedné podnikanie

Odborná porota zo zástupcov Slovenského združenia pre značkové výrobky, odbornej verejnosti a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ocenila najlepšie študentské práce zamerané na podporu ekoproduktov a zodpovedné podnikanie.

Práce vytvárali študenti FMK UCM v Trnave v rámci predmetu Marketingový manažment v spolupráci so Slovenským združením pre značkové výrobky počas zimného semestra tohto akademického roka. Cieľom spolupráce bolo prepojiť oblasť vzdelávania s podnikateľským prostredím a zabezpečiť tak transfer poznatkov z praxe do akademického prostredia.

Súčasťou spolupráce boli aj online prednášky od členov združenia, prostredníctvom ktorých študentom sprostredkovali praktické skúsenosti z riadenia medzinárodných značiek. Študenti si následne zvolili tému, ktorú vypracovávali pod vedením skúsených
odborníkov z praxe.

„Pri každej téme študenti spracovávali rôzne analýzy v závislosti od vybranej témy. Išlo napríklad o analýzu zákazníkov, analýzu zeleného marketingového mixu, charakteristiku označovania produktov, analýzu využívania crosslinových komunikačných nástrojov, ktoré dané spoločnosti využívajú na propagáciu svojich zelených produktov. Taktiež niektoré tímy realizovali prieskum zameraný na zisťovanie predajnosti ekoproduktov vybraných spoločností v období koronakrízy. V neposlednom rade sa zameriavali tiež na identifikovanie faktorov, ktoré ovplyvňujú budovanie vzťahov so zákazníkmi vo vybraných spoločnostiach,“ uviedla Renáta Miklenčičová z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

FMK UCM vo februári tohto roka podpísala so Slovenským združením pre značkové výrobky memorandum o ďalšej spolupráci. Študenti tak budú môcť vypracovať podobné projekty pod vedením odborníkov z praxe aj v budúcom akademickom roku.

„Doterajšia spolupráca umožnila reálne prepojiť oblasť vzdelávania v akademickom prostredí a podnikateľskej praxi, čo umožnilo študentom prehĺbiť poznatky z rôznych oblastí. Študenti taktiež získali zaujímavé informácie o jednotlivých spoločnostiach, ich osvedčených postupoch a metódach, pomocou ktorých dosiahli významné výsledky,“ doplnila na záver R. Miklenčičová.

„Rozhodnutie vstúpiť do tohto projektu súvisí s 25. výročím vzniku Slovenského združenia pre značkové výrobky, ktoré si pripomíname tento rok. Naším cieľom je, aby sme naplnili jedno z hlavných poslaní značiek a to prispieť k udržateľnému rozvoju spoločnosti ako takej,“ vysvetlil motiváciu spolupráce predseda predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky, Martin Mittner.

Tri víťazné projekty študentov, ktoré ocenila odborná porota
 1. KOMPARÁCIA VYUŽÍVANIA CROSSLINOVÝCH KOMUNIKAČNÝCH NÁSTROJOV VO VYBRANÝCH ZELENÝCH SPOLOČNOSTIACH

Aplikácia na spoločnosť: Lunter – Forkys

 • Barbora Hazúchová
 • Peter Ivančák
 • Barbora Kohlmanová
 1. KOMPARÁCIA VYUŽÍVANIA CROSSLINOVÝCH KOMUNIKAČNÝCH NÁSTROJOV VO VYBRANÝCH ZELENÝCH SPOLOČNOSTIACH

Aplikácia na spoločnosť: COOP – LIDL

 • Anton Paluš
 • Michal Rentka
 • Magdaléna Sandanúsová
 1. COVID 19 A ZMENY CHOVANIA SPOTREBITEĽOV K EKOPRODUKTOM

Aplikácia na spoločnosť: PACK-LESS

 • Diana Harmádyová
 • Sabína Hrmová
 • Matej Križan
 • Samuel Miškov

Viac informácií poskytne:
Peter Krajčovič
Fakulta masmediálnej komunikácie
UCM v Trnave
peter.krajcovic(at)ucm.sk
0904 945 756