Koronavírus a jeho vplyv na fakultné podujatia. Dočkáme sa eventov, na ktoré sme zvyknutí?

Neustále pretrvávajúca pandémia koronavírusu prinútila študentov FMK zostať doma. Do onlinového prostredia sa okrem prednášok a seminárov presúva väčšina podujatí. Ako budú prebiehať tie najväčšie?

Obmedzenia a zákazy sa prejavili v každej sfére života, dokonca aj v tej študentskej. Osobný kontakt nahradila onlinová komunikácia a priestory fakulty zostali prázdne na neurčitý čas. S aktuálnou situáciou sa museli vysporiadať, okrem kabinetov a médií, tiež fakultné podujatia. Aké zmeny prinesie nová forma a čo môžeme od eventov očakávať?

Viac sa dočítate na stránkach časopisu Atteliér.