Naša fakulta nadviazala spoluprácu s čínskou Fakultou literatúry a žurnalistiky

Na začiatku roka sa dvaja predstavitelia UCM, prodekanka FMK doktorka Juliána Mináriková a vedúci oddelenia vonkajších vzťahov doktor Marcel Vysocký, zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v Číne. Hlavným cieľom návštevy bolo stretnutie so zástupcami Central South University (CSU) a predstaviteľmi jej Fakulty literatúry a žurnalistiky. Výsledkom spoločného rokovania bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi FMK UCM v … Viac →

FMK UCM sa stáva členom UNESCO-UNAOC UNITWIN

Vďaka Kabinetu medzinárodných vzťahov FMK UCM sa naša fakulta stala pridruženým členom medzinárodnej siete univerzít pre médiá, informačnú gramotnosť a medzikultúrny dialóg – UNESCO-UNAOC UNITWIN. Hlavným partnerom Fakulty masmediálnej komunikácie je Autonómna Univerzita v Barcelone, ktorá bola jedným zo zakladajúcich členov siete.