szzc spolupráca

Budúcich marketérov budú opäť mentorovať odborníci z praxe. Spolupráca so SZZV trvá už štvrtý rok

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) v rámci akademického roka 2023/2024 na predmete marketingový manažment pokračujú v úspešnej spolupráci.

Prvý blok prednášok odštartovali minulú stredu na predmete marketingový manažment spoločnosti Procter & Gamble a Slovenské združenie pre značkové výrobky. Ide už o štvrtý ročník tejto spolupráce, pričom študenti aj v minulosti pracovali na reálnych zadaniach a na konci semestra ich tiež odmenili.

Tešíme sa aj na ďalšie podnetné prednášky a užitočné zadania i rady pre študentov.