olga skvareninova

Pri online poradách je dôležité, aby na monitore nebola po celý čas iba tvár hovoriaceho, radí Dr. Škvareninová

Koľko zívnutí napočítate v zasadačke počas porady a koľko výkričníkov v maile vám zdvihne tlak? Prečítajte si rozhovor o tom, ako elegantne a adresne zvládať každodenné komunikačné výzvy v práci.

Portál SPECTRUM Tower, ktorý prináša rozhovory zamerané na biznis a office témy, vyspovedal aj našu pedagogičku, komunikačnú trénerku a autorku mnohých kníh a článkov o neverbálnej komunikácii PhDr. Oľgu Škvareninovú, PhD.

Odborníci na komunikáciu sa odvolávajú na pravidlo „7-38-55“, ktoré hovorí, že 55 % komunikovaného odkazu nesie reč tela, 38 % tón hlasu a 7 % verbálny prejav. Ako sa na tomto pomere podpísali pandemické roky extenzívnych virtuálnych meetingov? Platí ešte vôbec? 

Väčšina ľudí nesprávne interpretuje, že spomínané pravidlo funguje pri všetkých typoch komunikácie. Jeho autor Albert Mehrabian však na svojej webovej stránke uvádza, že pravidlo „7-38-55“ platí iba pre emocionálnu komunikáciu, keď človek hovorí o svojich pocitoch a postojoch. Na komunikáciu v práci – pokiaľ sa nehádame, nekričíme na seba alebo si nevyznávame lásku – ho nemôžeme aplikovať. Tu skôr platí, že jazyk sprostredkúva 30 percent informácií a neverbálna komunikácia, vrátane hlasu, písomného prejavu a reči tela, zvyšných 70 percent. Počas pracovných porád, zasadnutí si verbálne odovzdávame viac ako 30 percent informácií. 

V čase pandémie, keď sme nosili rúška alebo respirátory, nevideli sme mimiku tváre, ale videli sme oči. V nich sa odráža všetko – či je človek šťastný, unavený, zamilovaný, nahnevaný… V komunikácii tvárou v tvár som sa koncentrovala práve na oči. Taktiež aj na dolnú časť tela, pretože na chodidlách vidíme, či s nami človek chce komunikovať, alebo chce rozhovor ukončiť.  

Keď sme boli so študentmi spojení online, snažila som sa mať za sebou pozadie, ktoré ich nebude rušiť. Sama na sebe aj z rozhovorov so študentmi som totiž zistila, že na online meetoch sa viac koncentrujeme na to, čo má človek okolo seba ako na tvár hovoriaceho.  

Čo teda radíte pre zvýšenie sústredenia a eliminovanie rušivých podnetov počas online porád?  

Pri online poradách je dôležité, aby na monitore nebola po celý čas iba tvár hovoriaceho, ale nastala zmena vizuálneho vnemu. Napríklad prezentácia, kde je obrázok, ktorý demonštruje to, o čom človek hovorí, alebo aktivita pre počúvajúcich. Byť naplno sústredený, obzvlášť v online sprostredkovanej komunikácii, je náročné. Človek už po piatich minútach prestáva vnímať a po približne pätnástich minútach je jeho pozornosť takmer na nule. Preto je nutné stále zapájať viac zmyslov ako len sluch.   

» Prečítajte si celý rozhovor na spectrumtower.sk.