rodovo vyvážený jazyk

Je náš jazyk necitlivý voči ženám? Vyjadrila sa aj Dr. Škvareninová

Čo vám napadne, keď počujete slová ako študenti, učitelia, lekári, turisti či bezdomovci? Predstavíte si pod tým len mužov, alebo aj ženy – študentky, učiteľky, lekárky, turistky a bezdomovkyne?

Aj keď bežní ľudia také veci neriešia a ani sa im to nezdá dôležité, sú odborníci – či skôr odborníčky, ktoré sa tým seriózne zaoberajú. A tvrdia, že náš jazyk ustrnul. Podľa nich je rodovo nevyvážený a mal by sa prispôsobiť dobe i trendu vo svete.

Odpovedala česká sociologička Jana Valdrová, literárna vedkyňa a spoluzakladateľka feministickej organizácie Aspekt Jana Cviková a odborníčka na komunikáciu Oľga Škvareninová z Katedry jazykovej komunikácie FMK.

Doktorka Škvareninová si spomína, že sa s touto témou stretla už v roku 2009, keď začala pôsobiť na Viedenskej univerzite. Na slovenských školách dovtedy nemala problém napísať do e-mailu „milí študenti“, pretože na to pokojne reagovali aj študentky.

„Vo Viedni mi však študentky povedali, že keby som ich oslovila len ‚milí študenti’, tak by si mysleli, že ten mail nie je pre ne,“ prezradila.

Prečítajte si celý článok v Pravde.