S čím sú pedagógovia na FMK UCM najviac spokojní? Pozrite si výsledky prieskumu

Henri Ford, ktorý sa preslávil svojim výrokom o investovaní do reklamy, o. i. povedal aj to, že spokojný zamestnanec urobí viac ako traja nespokojní. Spokojnosť zamestnancov je prioritou aj pre vedenie FMK UCM v Trnave, ktoré v uplynulom období zisťovalo spokojnosť pedagógov. Chcete vedieť, ako to dopadlo?

Významné ocenenie pre docenta Sedláka, srdečne gratulujeme!

V utorok 18. februára 2020 pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica odovzdal Mons. František Rábek, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, ocenenia umelcom za ich kresťanský prínos do umenia. Ocenenia si laureáti prevzali v kategóriách slovesné umenie, výtvarné umenie a hudobné umenie.  Ocenenie si prevzal aj pedagóg FMK UCM v … Viac →