digiwise

Hostili sme podujatie pre pracovníkov s mládežou. Na Skladovej si vypočuli prednášky o dezinformáciách či AI

Následne si prezreli priestory Kreatívneho centra, game jamu i fakultných médií.

V piatok 22. marca sme na Skladovej mali hostí. Išlo o súčasť Erasmus+ školenia s názvom DigiWise: Guiding Youth in a Connected World, ktoré organizoval Európsky Dialóg, prebiehajúce v dňoch 18. – 24. marca.

Na podujatí pre účastníkov/účastníčky vystúpili naši kolegovia a kolegyne s prednáškami:

O aktivite informoval vedúci Katedry masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave doc. Ján Višňovský. Okrem spomenutých prednášok s tímom kolegov a kolegýň predstavili život na fakulte, zaujímavý projekt CEDMO zameraný na podporu mediálnej gramotnosti, výskum v oblasti reklamnej gramotnosti či problematiku AI vo vzdelávaní.

O školení „DigiWise“

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Európskeho Dialógu – organizáciou sídliacou v Trnave, ktorá sa už viac ako 10 rokov venuje práci s mladými ľuďmi i pracovníkmi s mládežou. Zameriava sa na rozvoj ich kompetencií a zručností najmä v oblasti aktívneho občianstva, digitálnej a mediálnej gramotnosti, ľudských práv či mediálnej tvorby. 

Školenie „DigiWise“ bolo zamerané na vybavenie pracovníkov s mládežou nevyhnutnými zručnosťami a znalosťami pre navigáciu v digitálnom svete. Zúčastnilo sa na ňom 25 účastníkov z ôsmich rôznych krajín vrátane Slovenska, Arménska, Poľska, Talianska, Grécka, Belgicka, Lotyšska a Českej republiky.

V súčasnej dobe, ktorá so sebou prináša výzvy ako dezinformácie, online hate-speech a problémy s duševným zdravím, školenie „DigiWise“ poskytlo cenný priestor pre diskusiu, vzájomné učenie sa a výmenu najlepších postupov. Účastníci a účastníčky získali cenný vhľad do využívania digitálnych nástrojov a umelej inteligencie (AI), a to bezpečným, efektívnym a etickým spôsobom.

Projekt DigiWise: Guiding Youth in a Connected World bol podporený Európskou úniou z prostriedkov programu Erasmus+. Referenčné číslo projektu: 2023-1-SK02-KA151-YOU-000136324

Zdroj fotografií: FMK/Ján Višňovský