impulz 2024

Doktor Zábojník vystúpil na prestížnej konferencii o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou

Ako zostať človekom v storočí zmeny? Táto otázka bola hlavnou témou konferencie iMPULZ 2024, ktorá sa uskutočnila uplynulý týždeň. Rastislav Zábojník prednášal aj viedol workshopy o umelej inteligencii.

Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Nové technológie, inovácie, trendy. Nová doba, nový človek, nové kurikulum. Aký postoj zaujať k umelej inteligencii, ako čeliť narastajúcim duševným problémom a nezabudnúť pritom na seba? Ktoré z inovatívnych nástrojov využiť vo vzdelávaní a ako popritom všetkom zostať stále človekom? Ako reagovať na zmeny vôkol nás? Pomôže nám v tom poznanie svojich talentov?

Na tieto a ďalšie otázky hľadali odpovede hostia i organizátori konferencie iMPULZ 2024. Ide o celoslovenskú konferenciu o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou, organizuje ju občianske združenie OZ TEAM a CVČ – JUNIOR Banská Bystrica. Uskutočnila sa 13. júna v Banskej Bystrici.

impulz 2024

Doktor Zábojník počas prednášania o zaujímavej a mimoriadne aktuálnej téme. V popoludňajšom bloku konferencie viedol aj dva workshopy o AI vo vzdelávaní. Zdroj: archív R. Z.

Jedným z pozvaných hostí bol aj doktor Rastislav Zábojník z Katedry masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Na úvod konferencie vystúpil s prednáškou na tému AI ako zrkadlo ľudskosti. Okrem toho bol tiež lektorom worskhopov pre pedagógov na tému Implementácia AI na školách, resp. Implementácia AI nástrojov pre pedagógov.

Jedným z prednášajúcich bol aj Daniel Hevier. Zdroj: archív R. Z.

Ďalšími diskutovanými témami boli adaptačné stratégie v čase technologických zmien, budúcnosť vzdelávania a inovácií, vplyv umelej inteligencie na spoločnosť, implemetácia AI v pedagogickej praxi, rozvoj kritického myslenia a talentov, udržateľnosť a well-being v digitálnej dobe.

O tretí ročník konferencie iMPULZ bol zo strany verejnosti veľký záujem, zúčastnilo sa na nej približne 150 ľudí. Zdroj: archív R. Z.

Bol to profesionálne zabezpečený event s jedinečnou atmosférou a inšpiratívnymi osobnosťami, bolo tam približne 150 hostí,“ zhodnotil náš pedagóg. Zároveň dodal: „Umožnil budovať networking, podporil spoluprácu medzi akademickým prostredím a praxou.“ Partnerom podujatia bola aj UCM.

Zdroj titulnej fotografie: archív R. Z.