školenie o AI

Naši experti na umelú inteligenciu školili stredoškolské učiteľky a učiteľov

Prodekan Murár a doktor Kubovics na SOŠ dopravnej vo Zvolene zrealizovali štvorhodinový workshop o AI, na ktorom sa zúčastnilo 24 členov učiteľského zboru.

Veľmi sa im páčilo, lektor workshopu Peter Murár prezradil, že si dohodli už aj pokračovanie na jeseň. Počas školenia poriadne spropagovali aj náš online digitálny toolkit pre učiteľov aivskole.sk/nastroj, ktorý je zatiaľ v beta testovaní a nie je určený pre širokú verejnosť. Sprístupnenie je v pláne začiatkom leta.

Na školení sa stretli s veľmi dobrou odozvou. „Napríklad školská psychologička nadšene hovorila, že si nechala vygenerovať nápady na aktivity a pripadali jej veľmi dobre využiteľné,“ približuje prodekan. Účastníčky a účastníci workshopu si tiež pochvaľovali otázky do testov, resp. na písomky, podľa nich boli tie vygenerované pomocou AI veľmi dobré.

Umelá inteligencia môže pomôcť napríklad s vytváraním testových otázok či s návrhom aktivít pre deti v triede. Zdroj: archív P. Murára

Doktor Michal Kubovics hovorí, že dlhšia časť bola venovaná základom, limitom a nástrahám umelej inteligencie, ale pracovali aj s množstvom praktických cvičení, ktoré si učitelia a učiteľky hneď skúšali. „Myslím, že naozaj dobrá a zaujímavá časť bola tá, ktorá sa venovala etickým aspektom používania umelej inteligencie vo výučbe,“ dodáva na záver. Obaja lektori pôsobia na Katedre marketingovej komunikácie.

69 GPT promptov pre učiteľov

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave minulý rok vypracovala elektronickú príručku pre učiteľov/učiteľky. Ponúka inšpirácie a praktické tipy, ako pracovať s umelou inteligenciou a ako ju využiť vo výučbe a vzdelávaní. Príručka obsahuje súhrn promptov, ktoré pomôžu učiteľom/učiteľkám zorientovať sa v tom, na čo všetko sa dá Chat GPT využiť.

Niektorí učitelia si myslia, že umelá inteligencia predstavuje pre žiakov riziko, pretože prestanú samostatne uvažovať. AI ale do vzdelávania prináša úplne nové možnosti. Zdroj: pixabay.com

Obsah je rozdelený do nasledovných kapitol: Príprava prednášok; Aktivity pre študentov; Hodnotenie; Príprava projektov; Študijné materiály. FMK zároveň ponúka školám možnosť individuálnych kurzov zameraných na efektívne využitie nástrojov umelej inteligencie na efektívnejšiu prípravu učiva, poskytovanie spätnej väzby, personalizácie úloh či hodnotenia. Príručka je dostupná na stránke www.aivskole.sk alebo priamo na tomto linku.

16. apríla uplynie rok od zverejnenia tohto e-booku, za rok si ho stiahlo 3745 ľudí.

Zdroj titulnej foto: archív P. Murára