virtuálna realita a cvičenie

Naše pedagogičky a pedagógovia ukázali budúcnosť domáceho cvičenia a rehabilitácie

Virtuálna realita a cvičenie môžu ísť dokopy.

Aké by to bolo môcť doma cvičiť prostredníctvom virtuálnej reality? Videli by ste cvičiacu fyzioterapeutku alebo fyzioterapeuta v 3D priestore, a tak by ste si mohli byť istý, že cvičíte správne. Práve na takomto princípe funguje aplikácia, ktorú navrhli naše pedagogičky a pedagógovia. Podarilo sa im to v rámci projektu, na ktorom spolupracovali aj s Fakultou zdravotníckych vied UCM.

Systém by mohol pomôcť osobám, ktoré musia rehabilitovať a posilňovať po zranení. V rámci projektu vznikli dva varianty, prostredníctvom ktorých je možné cvik pozorovať. Prvým je sledovanie skutočného precvičujúceho, ktorého zosnímala moderná 360° kamera z rôznych uhlov. Druhým zas sledovanie 3D modelu vytvoreného prostredníctvom štúdia s desiatkami kamier, ktoré zrealizovali naraz niekoľko fotografií cvičiacej fyzioterapeutky či fyzioterapeuta za sebou.

„Vízia je taká, že človek by si vedel napríklad z lekárne požičať VR okuliare a podľa odporúčaní fyzioterapeuta precvičovať cviky. Tie by si mohol pozrieť na skutočnom 3D modeli precvičovateľa. Bol by si tak istý, že to cvičí správne,“ povedal spoluriešiteľ projektu doktor Dušan Blahút.

Aplikácia je súčasťou výstupu projektu „Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19“ (kód projektu 313011ASN4).

Zdroj fotografií: Matej Majerský