Mgr. Dušan Blahút, PhD.

odborný asistent

Doktor Dušan Blahút je absolventom FMK UCM, kde pôsobí od roku 2000, v súčasnosti ako odborný asistent a vedúci Ateliéru audiovizuálnej tvorby a streamingu. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval rozšírenej realite a jej využitiu v praxi.

V rámci vedeckej činnosti a výučby sa venuje témam 3D grafiky, virtuálnej a rozšírenej reality, grafického dizajnu, animácii, streamingu a produkcii. Pravidelne vystupuje na konferenciách a vo svojich vedeckých príspevkoch sa venuje prevažne téme rozšírenej reality a audiovizuálnej oblasti. Participuje na vedeckých projektoch, aktívne sa zúčastňuje na rozvíjaní a šírení dobrého mena fakulty a celej univerzity. Ako vedúci Kabinetu audiovizuálne tvorby realizuje so študentmi prenosy a záznamy z kultúrnych a spoločenských podujatí fakulty a iných inštitúcií, napr. pretekov Slovenského pohára v cyklokrose či záznamov predstavení z Divadla Jána Palárika v Trnave.

V rámci profesijného života sa venuje audiovizuálnej tvorbe, pohyblivej grafike, 3D grafike, digitálnej animácii a produkcii audiovizuálnych diel. Pôsobil v Alien štúdiu, jednom z najuznávanejších 3D grafických a animačných štúdií na Slovensku, na pozícii motion desinger. Spolupracoval na viacerých reklamných spotoch a hudobných videoklipoch (Rytmus, Jana Kirschner, Jaromír Nohavica a i.). Pôsobil aj na Strednej súkromnej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave.

Oblasti záujmu: audiovizuálna tvorba, 3D grafika, 3D animácia, virtuálna realita, rozšírená reality, streaming, produkcia.

 

Publikácie

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFC 001 Google glasses - nový rozmer rozšírenej reality / Blahút, Dušan = Google glasses - new dimension of augmented reality, 2013.
In: QUAERE 2013 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. - 24. května 2013 Hradec Králové, Česká republika. Vol. III / recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8, S. 2909-2914 [CD-ROM].

AFC 002 Využitie rozšírenej reality vo vzdelávaní / Blahút, Dušan = Use of augmented reality in education, 2013. - Popis urobený: 18. 12. 2013.
In: Evropské pedagogické fórum 2013 : aktuální požadavky pedagogiky a psychologie : ročník III. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-9-2, S. 86-91 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/epf.2013.pdf

AFC 003 Augmented reality and its application for religious objects / Blahút, Dušan, 2018.
In: ESRARC 2018 : 10th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation : Proceedings book / edited by Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Dana Petranová, Nicolae Apostolescu ; index of reviewers Giorgia Agresti, Oana Adriana Cuzman. - 1. vyd. - Torino : Kermes, 2018. - (Kermes Books, ISSN 2532-4381). - ISBN 978-88-942064-8-7, S. 155-158.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFD 001 Rozšírená realita a kultúrne dedičstvo / Blahút, Dušan, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 198-204.

AFD 002 Rozšírená realita a Pokemon go / Blahút, Dušan = Augmented reality and Pokemon go, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 161-166.

AFD 003 Využitie rozšírenej reality pri vzdelávaní detí / Blahút, Dušan, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 6-11.

Predmety

  • 3D grafika a animácia - 1. Bc. TEDI
  • základy AV tvorby - 1. Bc. KOMU
  • základy multimediálnej tvorby - 2. Bc. KOMU
  • základy 3D grafiky a animácie - 3. Bc. KOMU
  • Kabinet multimediálnej tvorby a streamingu
  • Projekty

  • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila
  • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK
  • Oznamy